Aktuellt

Här delar vi med oss av inspiration och omvärldsbevakning om hur smidiga webbverktyg stödjer skolans viktigaste processer. Prenumerera gärna via RSS.

Nytt från Skolverket: Stödmaterial för stödinsatser i utbildningen

Många som arbetar i skolan tycker att arbetet med stödinsatser är lite krångligt och svårarbetat. Nu har Skolverket kommit med ett nytt stödmaterial för att hjälpa till att konkretisera det arbetet. Materialet riktar sig till alla som arbetar i förskoleklass, fritidshem, de obligatoriska skolformerna, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. […] Läs mer »

Unikums nyhetsbrev – November 2014

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola Förskola: Så får er förskola bättre stöd i det systematiska kvalitetsarbetet Genom att använda stöd på webben underlättas det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen, på förskolan och för kommunen. Dagsfärsk information finns tillgänglig för alla berörda direkt Kollegor kan gemensamt kommentera och […] Läs mer »

Nytt stödmaterial från Skolverket – Läxor i praktiken

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om läxor i skolan, Läxor i praktiken. Detta har de gjort för att de får mycket frågor om läxor trots att det inte är reglerat i styrdokumenten. Deras förhoppning är att materialet ska stödja skolorna i deras arbete att utveckla genomtänkta förhållningssätt till hur […] Läs mer »

Pressmeddelande: Sveriges första webbverktyg för skolans arbete med nya stödinsatser

– förenklar arbetet med elevstöd enligt Skolverkets nya riktlinjer Skolverket kom i augusti 2014 ut med nya allmänna råd kring extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Fem kommuner har tillsammans med företaget Unikum utvecklat en ny typ av webbverktyg för dessa nya former av stödinsatser. Verktygen gör att barns behov […] Läs mer »

Nytt kring stödinsatser och extra anpassningar – vad innebär det för dig?

Sedan juni 2014 ger skollagen nya möjligheter att förenkla arbetet med stödinsatser för elever i behov. En viktig nyhet är möjligheten för lärare att själva besluta om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I Skolverkets allmänna råd från augusti 2014 beskrivs arbetet med extra anpassningar och mycket mer. Vad […] Läs mer »