Aktuellt

Här delar vi med oss av inspiration och omvärldsbevakning om hur smidiga webbverktyg stödjer skolans viktigaste processer. Prenumerera gärna via RSS.

Unikum och vänner på BETT 2015

– spännande möten, intensiva dagar och många mässmetrar gångna   På väg mot en skola som är viktig, på riktigt och motiverande Förra veckan var jag på Bett i London tillsammans med mina kollegor Björn och Jonas….  och ca 4 500 andra utvecklingsintresserade svenskar. Var det nåt att ha då? […] Läs mer »

Nytt från Skolverket: Stödmaterial för stödinsatser i utbildningen

Många som arbetar i skolan tycker att arbetet med stödinsatser är lite krångligt och svårarbetat. Nu har Skolverket kommit med ett nytt stödmaterial för att hjälpa till att konkretisera det arbetet. Materialet riktar sig till alla som arbetar i förskoleklass, fritidshem, de obligatoriska skolformerna, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. […] Läs mer »

Unikums nyhetsbrev – November 2014

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola Förskola: Så får er förskola bättre stöd i det systematiska kvalitetsarbetet Genom att använda stöd på webben underlättas det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen, på förskolan och för kommunen. Dagsfärsk information finns tillgänglig för alla berörda direkt Kollegor kan gemensamt kommentera och […] Läs mer »

Nytt stödmaterial från Skolverket – Läxor i praktiken

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om läxor i skolan, Läxor i praktiken. Detta har de gjort för att de får mycket frågor om läxor trots att det inte är reglerat i styrdokumenten. Deras förhoppning är att materialet ska stödja skolorna i deras arbete att utveckla genomtänkta förhållningssätt till hur […] Läs mer »

Pressmeddelande: Sveriges första webbverktyg för skolans arbete med nya stödinsatser

– förenklar arbetet med elevstöd enligt Skolverkets nya riktlinjer Skolverket kom i augusti 2014 ut med nya allmänna råd kring extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Fem kommuner har tillsammans med företaget Unikum utvecklat en ny typ av webbverktyg för dessa nya former av stödinsatser. Verktygen gör att barns behov […] Läs mer »