Är Unikum igång?

Här hittar du information om driftstatus för Unikum. När Unikum inte fungerar som det ska berättar vi det här. Vi låter historik ligga kvar så att du kan följa utvecklingen. Vi har väldigt sällan haft driftstörningar, och åtgärdar alltid eventuella driftproblem med högsta prioritet.

Under en pågående driftstörning uppdaterar vi löpande den här sidan med den senaste informationen.

Tillfällig driftstörning – Avslutad

Vad har hänt? 

Just nu kan vissa användare uppleva att det är svårt att nå Unikum

Start: kl 09.06 2018-11-08

Slut kl 12.00 2018-11-08

Status nu? 

Unikum är igång

Tillfällig driftstörning

Vad har hänt? 

Vi har en tillfällig driftstörning där det inte går att logga in på Unikum.

Start: kl 07.30 2018-10-24

Status nu? 

Avslutat kl 7.47 2018-10-24

Tillfällig driftstörning – Avslutad

Vad har hänt? 

Vi har haft en kort driftstörning och Unikum är nu uppe igen.

Start: kl 14.25 2018-10-19

Status nu? 

Driften är nu tillbaka.

Slut: kl 14.35 2018-10-19

 

 

Tillfällig driftstörning – inloggning

Vad har hänt? 

Vi har en tillfällig driftstörning för de kommuner som har inlogging via Skolfederation och en del användare kan uppleva att det just nu inte går att nå Unikum via sin kommuns inloggingslösning. Det innebär att det fortfarande är möjligt att logga in i Unikum med användarnamn och lösenord.

Start: kl 14.20 2018-10-08

Status nu? 

Felet är avhjälpt och Skolfederation har löst problemet och det går att logga in igen.

Avslutat kl 16:30 2018-10-08

Tillfällig driftstörning

Vad har hänt? 

Vi har haft en tillfällig driftstörning och driften är nu tillbaka.

Status nu? 

Unikum har full funktion.