Vad har ni gjort nu? Läs om de senaste funktionerna!

När vi gör ändringar och släpper nya funktioner berättar vi om det här. Vi förbättrar ständigt Unikum utan att det märks så mycket. Ungefär en gång i månaden gör vi större förändringar och lanserar nya funktioner. Då byts bilden på inloggningssidan och vi skriver om förbättringarna här under rubriken Nytt i Unikum.

Mellan hägg och syren kommer Lgr 11- kopplingar

Redan nu kan du börja förbereda dina LPP:er inför hösten och koppla arbetsområdena till den nya fräscha läroplanen. Samtidigt kan du också ta fram eller revidera era bedömningsmatriser så att de är i synk med de nya kunskapskraven i Lgr 11.

Vad är det som blir annorlunda inne i Unikum, egentligen?

Man känner igen sig i det mesta, tycker de lärare som varit inne och provat. Men några saker är så klart nya för att matcha mot den nya strukturen i Lgr 11. Det första du märker är de nya ikonerna i Lgr11, ut med de gamla för Strävansmål och Uppnåendemål och välkommen säger vi nu till ikonerna för Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav.

Kunskapskraven har också en ny ”tvist”, i linje med Skolverkets tänk, där vi nu visar dem på två olika sätt: antingen som vanlig text eller i tabellformat.

En annan ”tvist” som många av er har önskat är att man nu alltid kan koppla till övergripande läroplansmål, även när man är inne och kopplar för ett visst ämne.

Vi har också sett till så att man kan jobba med både den gamla och den nya läroplanen samtidigt eftersom det finns elever som fortfarande läser efter Lpo-94.

Vad mera?

Jo, för att det ska bli lättare att söka material i Bankerna har vi nu också försett LPP- och Matrisbanken med fler sökningsmöjligheter, t.ex. på skolformer och elevernas ålder.Dessutom har vi lagt till en färskhets-plopp i elevernas skriftliga omdöme som relaterar till måluppfyllelsen. På så vis kan ni lätt se om ni behöver uppdatera måluppfyllelsen i ett skriftligt omdöme eller ej.

Vill du tycka till?

I vårt forum har du möjlighet att göra din röst hörd och bolla funderingar med andra som använder Unikum. Logga in med din Unikum-inloggning här http://unikum.net/forum

Lite påskvädring

Sen sist har vi rensat lite i Unikums rabatter, bland annat har vi löst problem med rullgardinsfrågor och förbättrat rapportering när man gör importer.

Vi har också planterat några fina Lgr11-vårlökar, som kommer blomma ut senare i vår …

Notiser för matriser och LPP

Nu fungerar notiser och röda ploppar även för matriserna och för LPP. Det här gör att elever och föräldrar enkelt ser klassens nya planeringar eller bedömningsmatriser. Det kommer också att gå ut en notis när någon gjort en kommentar eller klickat i en matris.

Läs mer

En ny läroplan flyttar in i Unikum

Under vinterns mörkaste månader har vi passat på att jobba med den nya läroplanen. Det är en samlad läroplan – något som också ska märkas i verktyget. Nu kan du hitta nya Lgr 11 under ”Fokus-flaggan”-granne med Lpo 94.

Under våren kommer vi att lägga till fler och fler funktioner, t.ex. kommer du snart att kunna förbereda dina planeringar för hösten med kopplingar till Lgr 11, efter det kommer kopplingar till IUP-målen osv.
Även grundsärskolans läroplan finns inne och kommer att kompletteras med återstående kursplaner inom kort.
Har du funderingar eller kommentarer kan du lämna dem i vår Lgr11-tråd i forumet som du hittar här

Bättre utskrift av IUP med skriftliga omdömen

Ett litet steg för Unikum. Ett stort steg för det papperslösa samhället – eller? Att skriva ut IUP:er har inte funkat särskilt bra i Unikum, och det har tagit lång tid för oss att hitta en lösning på problemet. Nu tar vi första steget mot bättre utskrifter: utskrift av IUP till PDF. Klicka på skrivar-ikonen när du tittar på en elevs IUP så får du nu en PDF-fil med vettiga sidbrytningar och layout, och som ser likadan ut oavsett vilken webbläsare du använder. PDF-filen kan du enkelt skicka till en skrivare eller behålla som arkivkopia.

Nu när vi tagit detta första steg kommer vi successivt bygga om utskriftsfunktionen överallt i Unikum så att den skapar fina PDF-filer på samma sätt som för IUP. Vi siktar på fina utskrifter av LPP och Matriser som nästa steg. Vi kommer också arbeta med att göra det lättare att skriva ut skriftliga omdömen tillsammans med LPP:er och matriser. Dessa förbättringar dyker upp under denna termin.

Berätta vad ni tycker är bra och vad som behöver förbättras i vårt forum!