Nyckelpersoner nätverkade och fylldes med både inspiration och energi

– Om Skolutveckling och Unikum på Nyckelpersonsträffen 2014

När 100 engagerade människor träffas för att prata skolutveckling och Unikum kan det inte bli annat är hög energinivå. I början av februari genomfördes den fjärde Nyckelpersonsträffen, en årlig konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor från hela landet.

MingelTemat för årets träff var Nytt läge – bättre möjligheter för “I rock!”. 2014 innebär ett nytt läge med förenklat uppdrag i grundskolan, mer tillgänglig teknik och större vana av att kommunicera digitalt i hemmen även för förskolan. Möjligheterna att dra nytta av webbverktyg har aldrig varit större än nu. Jämfört med läget för bara 3-4 år sedan har stora och viktiga saker kommit på plats.

2 givande dagar med ett brett innehåll som gav mycket energi!

Under två dagar sågs personer från hela Sverige för att inspireras, nätverka och resonera kring aktuella skolfrågor samt diskutera hur vi tillsammans kan öka förutsättningarna för att elever och lärare får bästa nyttan av verktygen.

Varierat program för både grundskola och förskola

Första dagen inleddes med en föreläsning av Wilhelm Sandels som pratade om vikten av att alla i en organisation behöver dela samma kartbild så att man är på väg åt samma håll. Det är kanske extra viktigt idag då förändringstempot i skolan är så högt. Det är väsentligt att kartan gäller framför verkligheten, säger Wilhelm. Att lita på sin plan och vara trygg i att den håller blir extra viktigt. Men det finns ingen plan som överlever den första kontakten med verkligheten, så man behöver vara beredd att revidera den.

Deltagarna fick fundera över varför de sökte sig till skolan från början. Vilken känsla eller dröm var du uppfylld av när du sökte dig till skolans värld? Rummet fylldes av surrande när berättelser och drömmar delades. Många kom fram till att det kanske inte är så svårt att genomföra det man en gång drömde om. Daniela från Falun berättar att hennes drömskola var när hon kom till Sverige och upptäckte att hon kunde lita på sina elever. ”Vilken skola vi har i Sverige!”

Wilhelm skickar också med tanken: Om man vill åstadkomma en förändring behöver man fundera över hur man kan skapa förutsättningar för förändring och när under läsåret detta kan ske? Organisera verksamheten genom tillfällen, platser, aktiviteter för att skapa dessa förutsättningar.

…många tankar och idéer om vad vi behöver utveckla i kommunen.

Ett viktigt fokus på träffarna är erfarenhetsutbyte. I programmet fanns många olika möjligheter till detta för att höra och diskutera hur andra gör i sina kommuner. Bl a berättade region Väst Södra, 7 kommuner i Västsverige, om hur de tillsammans bjudit in till och genomfört en lyckad användarträff för pedagoger och förskolechefer. Mer om det här →

Erfarenhetsutbytet skedde inte bara i själva programmet utan också över en kaffekopp vid fikat, på lunchen eller vid frukosten. En av deltagarna uttryckte sig så här kring nätverkandet på träffen: “Möjligheten att nätverka med andra väcker många tankar och idéer om vad vi behöver utveckla i kommunen.”

Under dag två spelade Ante Runnquist från RAU in ett avsnitt av podcasten SkolsnackRachel Thörnell, Kristofer Skogholm och Ante RunnquistHan förde ett samtal med Rachel Törnell från Alingsås och Kristofer Skogholm från Mölndal kring vikten av att som ledare sätta kompassriktning och vara tydlig med prioriteringar: Att leda för lärande.

Bland annat kom de in på funderingar kring struktur och Kristofer lyfte fram att det är något man kan hålla i när det stormar. Precis som Wilhelm Sandels pratade om att hålla fast vid sin karta. Rachel framhöll att struktur är nödvändigt för att kunna främja kreativitet.

Om du vill lyssna på Skolsnack så kan du lyssna direkt på programmet här → eller prenumerera på Podcasten här →

Therese Vallin och Pär Sundström

Therese Vallin och Pär Sundström

I samband med en workshop som handlade om det systempussel, som de flesta skolor, förskolor och kommuner/friskolekedjor behöver lägga, berättade Therese Vallin och Pär Sundström om vilka val Umeå kommun har gjort kring molntjänster. Deras pedagoger och elever använder Unikum i kombination med Google Apps för lärande och samarbete. Deras erfarenhet är att det är det smidigaste sättet att arbeta med formativ bedömning. De har också sett att om eleverna erbjuds möjligheter till kreativa verktyg så ökar deras motivation.

Susanne Kjällander

Susanne Kjällander från Stockholms universitet

Förskolespåret:

För de som ville erbjöds ett spår som bara handlade om förskolan. Dagen inleddes med Susanne Kjällander som presenterade den senaste forskningen inom förskolan vad gäller digitala verktyg och lärande. Läs artikel här →

På programmet var också två kommuners spännande förskoleresor: Lund och Mölndal. Charlotta Erwall och Eva Grandelius från Lund berättade om hur hela Lunds kommun startade upp Unikum i förskolan.

Leonardo Contreras från Mölndal föreläste om hur de arbetar med pedagogisk dokumentation på Bifrosts förskola där han arbetar som förskollärare. Här hittar du en berättelse som bara handlar om Leonardos föreläsning →

Grundskolespåret:

I det parallella spår som erbjöds för alla grundskoleintresserade bjöds bl a på ett pass kring formativ bedömning med Helena Wallberg där fokuset låg på att gå från Vad till Hur. Hon föreläste om 5 konkreta steg till formativ bedömning. Hon visade också exempel på hur en matris för självskattning kan se ut. Eleverna får själva fundera över vad de behöver göra för att komma vidare. Mer om Helenas arbetssätt här →

Ida Rudin

Ida Rudin från Rösjöskolan i Sollentuna

Dessutom tog Ida Rudin från Rösjöskolan med oss på en resa kring elevledda utvecklingssamtal. Hon berättade om hur hon jobbar med elevledda utvecklingssamtal med sina elever som går i årskurs 1-3. Anledningen till att hon började med elevledda samtal var att hon ville att eleverna skulle bli medvetna om sitt eget lärande och att de skulle bli mer delaktiga. Tidigare kunde hon känna att det i för stor utsträckning var ett samtal som fördes över barnens huvuden. Hennes främsta råd för att få till framgångsrika elevledda samtal är att om man ska lägga mycket krut på förberedelser. Mer om Ida och elevledda utvecklingssamtal hittar du här →

Se filmen om träffen:

De två dagarna dokumenterades i form av en film av Sofia Haag, Sofie Waller, Kevin Nyeko-Moini, Hannes Othelius, Emma Geller och Alice Watson från gymnasieskolan YBC i Nacka.

Filmarna

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till alla deltagare för ert engagemang, era kloka tankar och er öppenhet för att lära av varandra. Inför träffen var det precis som Jonas Ryberg säger i filmen ”våra förväntningar var skyhöga” och vi kan med glädje säga att för oss så införlivades de verkligen.

/Vi på Unikum