Ante Runnquist: Hur levlar vi upp lärandet?

 – för varje människa, både vuxna och elever.

Ante är chef utveckling och forskning på Vittraskolorna, inspirerade i samband med Unikums årliga nyckelpersonskonferens till att tänka om och för framtiden. Vad är att ”kunna” nåt? Hur går det till? Och hur ser vår miljö ut där vi gör det?

Ante Runnquist intervjuas av Nennah Strömfeldt från gymnasieskolan YBC vid konferensen där årets tema var ”Nu levlar vi upp!”

Hans föreläsning hette ”Hur levlar vi upp lärandet? – för varje människa, både vuxna och elever” och pratade bland annat om Vad är det att ”kunna” nåt? Hur går det till? Och hur ser vår miljö ut där vi gör det?

I intervjun berättar Ante bl a om sina tankar kring formativ undervisning. Han framhåller att bra undervisning bygger på att man maximerar kvaliteten i utbytet mellan elev och pedagog. Det kallas formativ undervisning och handlar om att elev och pedagog ger varandra feedback för att komma vidare och utvecklas. Då blir det ett fungerande kretslopp. Svensk skola har goda förutsättningar att lyckas då det är en platt organisation i skola med kort avstånd mellan elev och lärare.

Han pratar också om Big 5 eller Big 6 som han väljer att kalla det. Ante säger: ”Man kan inte bara fokusera på Big 5, som är 5 intellektuella förmågor som finns i läroplanens kortaste version. Det är viktigt att också lägga till sånt som empati, demokrati och fantasi för att det i slutänden inte ska bli en tråkig eller dålig skola.”

Mer om Vittraskolornas forskning och utveckling

På Unikums nyckelpersonträffar samlas ett hundratal utvecklingsledare och pedagoger från hela Sverige för att samtala om skolutveckling och vidareutveckling av webbtjänsten Unikum.