Om barns digitala lärande i förskolan

Med Susanne Kjällander, Stockholms Universitet

Susanne Kjällander är Filosofie doktor i didaktik på Stockholms Universitet och gästade Unikums nyckelpersonskonferens i februari 2013. Hon delade med sig av sin forskning kring lärplattor, ipads och andra digitala lärresurser i förskolan. Susanne lyfter fram just IPAD som har ett fantastiskt inbjudande gränssnitt för barnen.

Susanne Kjällander, intervjuas av Nennah Strömfeldt från gymnasieskolan YBC vid konferensen som i år hade temat ”Nu levlar vi upp!” i febaruari 2013.

Ett sätt att underlätta bedömningen av digitalt skapande är att kika mer på den del i läroplanen som handlar om det vidgade textbegreppet som också inkluderar ex bilder och filmer. Vi behöver titta mer på dessa kvaliteter. Där äger mycket engegemang och lärande rum. Också viktigt att mer följa barnen i deras lärprocess och inte bara titta på den färdiga produkten. Det handlar om att satsa på formativ utvärdering istället för summativ!

… satsa på formativ utvärdering istället för summativ

Just nu jobbar Susanne med ett kommunalt forskningsprojekt i Botkyrka där hon följer deras användning av just ipads. Följ projektet på App Knapp.

Framåt tror Susanne att vi allt fler barn i förskolor och skolor kommer få sin egna digital plattform i form av egna ipads mm. Men hon tror också mer användning av mobiltelefoner i skolan.

2001 disputerade Susanne vid Stockholms universitet. Hennes avhandling heter ”Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom.”

Unikums nyckelpersonträffar samlas ett hundratal utvecklingsledare och pedagoger från hela Sverige för att samtala om skolutveckling och vidareutveckling av webbtjänsten Unikum.