Björklunds förslag om att ta bort IUP år 6-9 – vad innebär det?

Regeringens har nyligen föreslagit att man skall ta bort kravet på  IUP och skriftliga omdömen för år 6-9 samt att bara ha IUP en gång per år i årskurs 1-5. (Utvecklingssamtalen skulle dock vara kvar en gång per termin.) Men vad skulle förslaget innebär för er skolan? Hur kan skolor jobba smartare baserat på förslaget?

Läs mer om förslaget här >>