Om nya lagändringen – intervju 1: Viveca Dahl

Tankar om det nya lagändringen kring IUP och Skriftligt omdöme år 6-9

Viveca Dahl jobbar som rektor och SO-lärare på Fäladsgårdens skola (6-9) i Lund. Vi frågade:

Hur har ni tänkt och gjort kring Björklunds nya lagändringen kring att ta bort kravet på IUP och skriftliga omdömen för år 6-9?

viveca_dahl

”Vi har tänkt och diskuterat mycket kring det nya lagförslaget och kommit fram till att vi till stora delar redan arbetar på ett sätt som kommer funka även med det nya lagförslaget. Hos oss måste alla lärare markera i Unikum om man inte når målen samt klicka i en matris/tabell med kunskapskriterierna. Kopplat till den tabellen finns också möjligheten att skriva en kommentar. Och så kommer vi också fortsättningsvis att jobba.
Det vi nu slipper att göra är det skriftliga omdömet, något som varit ganska ångestladdat och svårt att skriva. Som mentor kommer man ändå ha tillräcklig och överskådlig information om hur det går för eleven och för mig som också jobbar som rektor är det lätt att ha övergripande koll på hur det går. En väl fungerande matris hjälper även eleven formativt framåt även om det “bara” är ett klick i en ruta.

När förslaget kom tidigt i våras, fanns det en oro över hur man som mentor skulle lyckas genomföra ett bra utvecklingssamtal eftersom många uppfattat det som att det inte skulle finnas några vettiga underlag alls i och med att skriftliga omdömen skulle bort. Och det går ju förstås inte. Underlag behövs ju verkligen även fortsättningsvis. Många lärare känner sig lättade över att slippa skriva de skriftliga omdömena som tagit väldigt lång tid. Många tycker också att det har känts onaturligt att vid ett enda tillfälle skriva ihop formativa råd för varje elev i varje ämne. Formativa råd är ju något som vi jobbar dagligen med, löpande under hela terminen och nu kan vi få ägna tid och kraft åt detta istället.

Ungarna är supertaggade och vet precis vad de ska jobba med

Vi upplever också att de skriftliga omdömena förut tvingade oss till att ha en ganska dålig process med samtal mitt i terminen. Eleverna hann inte förstå och sätta sig in i alla råd de fick och de hann inte heller göra något åt dem under de resterande 6-7 veckorna som återstod av terminen efter att de haft sitt utvecklingssamtal. Det hela blev en ganska sönderhackad process för både elever och lärare.

Så redan för ett halvår sedan började vi fundera på hur vi skulle förbättra denna process och bestämde oss för att ha utvecklingssamtalen i början av terminen istället. Så därför blev vi väldigt glada över att det nya lagförslaget rimmade så väl med det sätt vi redan börjat arbeta på, med samtal i början på terminen. Det har blivit så mycket bättre och mer naturligt.

Vi har fått ett nytt och mycket bättre årshjul kan man säga

Den stora skillnaden är att samtalet verkligen blir framåtsyftande och man har en HEL termin på sig att jobba med målen. Ungarna är supertaggade och vet precis vad de ska jobba med. Vi har fått ett nytt och mycket bättre årshjul kan man säga.”

Vid pennan: Camilla Hagblom, Unikum

Det här är den första artikeln i en serie kring nya lagförslaget. Vi har frågat några utvecklingsledare, rektorer och pedagoger runt om i landet hur de tänker och gör kring nya lagförslaget att slopa kravet på IUP och skriftligt omdöme i år 6-9. Du hittar alla fyra intervjuerna här >>