Om nya lagändringen – intervju 2: Jonas Fors

Tankar om det nya lagändringen kring IUP och Skriftligt omdöme år 6-9

Jonas Fors jobbar som rektor och lärare i historia och samhällskunskap på Kyrkskolan 6-9 i Ludvika. Vi frågade:

Hur har ni tänkt och gjort kring Björklunds nya lagändringen kring att ta bort kravet på IUP och skriftliga omdömen för år 6-9?

jonas_fors

“Generellt så tycker jag personligen att det nya lagförslaget ger oss större möjlighet att fokusera mer på den formativa processen och jobba regelbundet med formativ feedback i vardagen. Å andra sidan kan man ju också tänka att oavsett skriftliga omdömen eller inte, IUP eller inte, så ändrar det ju egentligen inte så mycket på hur vi ändå vill och behöver jobba i praktiken och vad vi ska uppnå. Uppdraget omfattar ju fortfarande att planera, genomföra, dokumentera och följa upp. Så på ett övergripande plan förändrar det ju inte så mycket egentligen kring vad vi ska åstadkomma kan jag tycka. Men detta kommer vi såklart att diskutera i kommunens rektorsgrupp, samt tillsammans med lärarna så att vi får en samsyn och ett gemensamt upplägg i Ludvika kommuns skolor.

…det ger oss större möjlighet att fokusera mer på den formativa processen

En fundering jag har är hur det blir på utvecklingssamtalen framöver. Men som jag ser det så kommer vi att fortsätta se till att det finns någon form av underlag i alla ämnen när det är dags för utvecklingssamtalen. Och det är fortsatt lika viktigt att kunna hitta och synliggöra underlagen och dokumentationen på ett gemensamt ställe, och det gör vi i Unikum. Underlag i någon form, även om det inte blir skriftliga omdömen, kommer behövas av både mentor, elev men också föräldern. Det ger en slags gemensam trygghet. Exakt hur det ska gå till har vi inte bestämt ännu men viktigt är som alltid, för alla lärare att fundera över hur varje elev ska utvecklas vidare inom ramen för det enskilda ämnet. Här jobbar vi med Unikum som verktyg för att fånga upp och synliggöra elevens lärande. Så oavsett om IUP och skriftliga omdömen inte längre kommer vara ett krav så måste vi ju ändå, utifrån läroplanen, ha en genomtänkt tanke och plan och kunna bedöma utifrån underlag.

Vi har nog upplevt att processen kring IUP har varit väldigt tidskrävande och ganska krånglig och det har blivit för mycket fokus på själva samtalet i sig. Det har gått åt för mycket tid och kraft åt det och även det skriftliga omdömet som till vissa delar förstört den lärprocess vi egentligen vill få till med eleverna. Nu kan vi istället fokusera mer på att få till en levande formativ process varje dag. Något som ger glädje direkt till eleverna. En positiv sak med nuvarande krav på IUP och skriftliga omdömen är att det har satt fingret på läroplanen. Det har medfört en medvetenhet kring läroplanen för många pedagogoer och vad man ska göra och fokusera på. Den medvetenheten kan vi dra stor fördel av även när IUP och Skriftliga omdömen plockas bort.

Vi kommer fortsätta att utveckla vårt formativa arbete med bedömning och feedforward, eftersom forskning visar att just formativt är så framgångsrikt för eleven då det visar så tydligt vad eleven ska utveckla och stöttar varje barns utveckling. Det är bra att att vi nu får tid och orka att jobba mer formativt istället och detta kommer funka väldigt bra också med tanke på att vi nu har Unikum som verktyg som stöttar vår formativa process.“

Vid pennan Camilla Hagblom, Unikum

Det här är den andra artikeln i en serie kring nya lagförslaget. Vi har frågat några utvecklingsledare, rektorer och pedagoger runt om i landet hur de tänker och gör kring nya lagförslaget att slopa kravet på IUP och skriftligt omdöme i år 6-9.
Du hittar alla fyra intervjuerna här >>