Om nya lagändringen – intervju 3: Daniela Johansson

Tankar om det nya lagändringen kring IUP och Skriftligt omdöme år 6-9

Daniela Johansson jobbar som utvecklingsstrateg för grundskolan i Falun. Vi frågade:

daniela_johanssonHur har ni tänkt och gjort kring regeringen lagändring kring att ta bort kravet på IUP och skriftliga omdömen för år 6-9?

“Det kommer att ta tid att verkligen förändra arbetet med dokumentationen men med det nya förslaget ser jag fler möjligheter att utveckla framförallt vårt formativa arbete. Jag är glad över att det nya lagförslaget verkar ge en skjuts åt formativa arbetssätt vilket blir så mycket bättre för barnen som då får större chans att vara delaktiga och äga sin information och process på ett helt annat sätt. Även om kravet på just skriftliga omdömet och IUP försvinner så kvarstår ju ändå det faktum att vi ska ha utvecklingssamtal. Och man kan ju inte genomföra ett bra samtal utan underlag.

…man kan ju inte genomföra ett bra samtal utan underlag

Det jag märker är att många i år 1-5 nu kommer flytta utvecklingssamtalen och ha dom lite tidigare medan det lutar åt en förflyttning längre fram på terminen för år 6-9. Men egentligen öppnar ju det nya lagförslaget upp för en öppnare och friare process överlag, där man egentligen skulle kunna ha samtalet när som helst under terminen och dessutom flera gånger för vissa barn om det finns behov för det. Den formativa processen startar genom att vi först lägger in pedagogiska planeringar i Unikum. Barnen får tydliga målbeskrivningar och feedback kontinuerligt. Dessutom ger läraren samlad feedback i Unikum efter varje arbetsområde. Det gör att det alltid finns färsk information om hur det går för varje elev, och vad som är nästa steg mm. Därmed skulle man, i alla fall i teorin,  kunna ha samtal när som helst på terminen eftersom mentor hela tiden har bra och aktuellt underlag från alla ämneslärarna.  Jag ser också att många lärare utvecklar arbetet med matriser och jag tror att det kommer att vara en del av lösningen framöver.

När vi nu slipper lägga tid på skriftliga omdömen kommer vi istället kunna arbeta mer med att ge eleverna feedback till vardags och ägna oss mer helhjärtat åt de formativa delarna. Jag tror också att vi behöver hitta ett bra arbetssätt där ämnesläraren kan ge en kort sammanfattning eller kommentar som ett komplement till kunskapsbedömningen. Kanske kopplat till några frågor som barnet kan jobba kring. Alternativt att matriserna kan utgöra bra underlag för detta. Vi arbetar ju redan nu med att ha mycket dialog med eleverna och ge feedback löpande, så barnet själv kan ha bättre koll och inflytande över sin egen lärprocess. Och det är väldigt bra! Det gäller dock att barnen också får komma till tals genom att visa och berätta för förälder och mentor även på själva utvecklingssamtalet.

Vi kan bli ännu bättre på själva genomförandet av utvecklingssamtalet så att samtalet verkligen får ett formativt innehåll och att barnet är den som leder det och är en viktig informationsbärare i samtalsprocessen. Den skriftliga dokumentationen, återkopplingen i vardagen och vid samtalet ska stärka barnet i sin förståelse för det egna lärandet.

…det nya lagförslaget upp för en öppnare och friare process

Jag hoppas också att det nya lagförslaget leder till en digital upprustning rent allmänt i skolan. Så att barnet, både under samtalet och självklart också hemma, på ett bra och enkelt sätt kan klicka fram och visa upp och berätta om vad man gjort, reflekterat över under terminen. Det känner jag att vi kommer kunna göra på ett bättre sätt framöver i Unikum genom att börja arbeta mer med länkar till Google docs, filmer, bilder och annat elevmaterial. Jag tänker att eleven kan vara med och påverka mer och att samtalet på detta sätt också bli lite friare och inte så uppstyrt.

Men det gäller så klart att få alla med på tåget och att det samtidigt ska finnas möjlighet att få jobba på lite olika sätt. Förståelsen för planeringens betydelse är viktig i det skede som vi befinner oss i nu. Att man lägger in sin planering i Unikum, ger feedback på varje arbetsområde och kan föra en dialog med eleverna – det är den enklaste formen som vi ska förvänta oss. Men sen finns det inga gränser hur bra det kan bli och vad man skulle kunna göra!

En möjlighet är också att tänka så att vi får till en mer kontinuerlig process istället för känslan av “1 gång per termin”. I och med IUP och skriftliga omdömen så blev det ganska uppstyrt och riktat till en viss del av terminen med en väldigt tydlig början och slut på IUP och samtalet. Men framöver, när vi jobbar ännu mer formativt, kanske det leder till det en mer långtgående och kontinuerlig process vilket vore mycket bättre. Vi får se framöver vad detta leder till men hursomhelst kommer vi nu få en mer öppen, elevnära och formativ process, mer dialog och förhoppningsvis leder detta till en bättre situation för både elever och pedagoger där lärandet får stå i fokus.

…en stor chans för svensk skola att på riktigt få in det formativa tänket

Så jag ser det som att detta är en stor chans för svensk skola att på riktigt få in det formativa tänket men det kräver att vi tänker till och får ut inspiration kring formativt tänk och funderar igenom hur vi ska jobba med bra underlag när skriftligt omdöme försvinner. “

Prata mer på Twitter

Ha gärna fortsatt dialog med Daniela på Twitter @danielajohanss

Vid pennan Camilla Hagblom, Unikum

Det här är den tredje artikeln i en serie kring nya lagförslaget. Vi har frågat några utvecklingsledare, rektorer och pedagoger runt om i landet hur de tänker och gör kring nya lagförslaget att slopa kravet på IUP och skriftligt omdöme i år 6-9. Du hittar alla fyra intervjuerna här >>