Om nya lagändringen – intervju 4: Fredrik Ternander

Tankar om det nya lagändringen kring IUP och skriftligt omdöme år 6-9

Fredrik Ternander jobbar som utvecklingsledare för grundskolan i Uddevalla kommun. Vi frågade:

Hur har ni tänkt och gjort kring regeringens lagändring kring att ta bort kravet på IUP och skriftliga omdömen för år 6-9?

fredrik_ternander

“Många pedagoger jublade när förslaget kom att slopa kravet på IUP och skriftliga omdömen för år 6-9. Men för de flesta har det nog klarnat att skillnaden mot förr kommer inte bli så stor i praktiken. Vi ska fortfarande ha utvecklingssamtal där både elev och förälder ska få information om hur det går och vad man ska arbeta vidare på i alla olika ämnen. Dessutom tillkommer ytterligare en del som handlar om hur eleven ska nå så långt som möjligt i de olika ämnena. Det är ett nytt krav som ju också kräver en formativ bedömning på något sätt.

En mentor behöver ju ha bra underlag på utvecklingssamtalet hur det går för eleven i alla ämnen. Skillnaden är att man tar bort kravet på att den ska vara skriftlig och att man som ämneslärare inte behöver formulera sig direkt till elev och förälder utan det kan vara en mer informell information från en kollega till en annan. Men samtidigt finns en annan parameter som säger att vi ska använda ett professionellt språk, att använda styrdokumentens formulering mm. Så vad blir skillnaden i praktiken egentligen? Och hur ska denna process gå till om den inte görs skriftligen?

…hur ska denna process gå till om den inte görs skriftligen ?

I Uddevalla använder vi Unikum som verktyg för elevdokumentationen och det kommer vi fortsätta med. Och där ser jag att jag det blir lättare för lärarna att jobba med sen “Nya Unikum” släpptes. Som ett led i systematiskt kvalitetsarbete som vi också bedriver behöver vi också kunna följa vissa övergripande nyckeltal och därför är det också viktigt med ett gemensamt verktyg. Så det kommer vi fortsätta med som vanligt. Exakt hur vi ska jobba konkret i Unikum med underlag från alla ämneslärarna inför utvecklingssamtalet är inte bestämt i nuläget.

Lagförslaget kan också komma att påverka andra bitar men en del av de besluten tas av varje rektor som är ju är chef över det statliga uppdraget exempelvis att bestämma när utvecklingssamtalen ska genomföras på terminen. I min roll som utvecklingsledare försöker jag problematisera och beskriva vad lagförslaget kan innebära rent konkret och föra samtal kring detta. Och det är där vi är nu, vi får se vad vi landar i framöver. “

Prata mer på Twitter

Ha gärna fortsatt dialog med Fredrik på Twitter @fredriktern

Vid pennan Camilla Hagblom, Unikum

Det här är den fjärde och sista artikeln i en serie kring nya lagförslaget. Vi har frågat några utvecklingsledare, rektorer och pedagoger runt om i landet hur de tänker och gör kring nya lagförslaget att slopa kravet på IUP och skriftligt omdöme i år 6-9. Du hittar alla fyra intervjuerna här >>