Intervjuer kring åtgärdsprogram

Tankar från skolchef, rektor, specialpedagog…

Det händer mycket kring åtgärdsprogram just nu. En ny reform håller på att ta form som ska träda i kraft 1 juli 2014. Många skolor och kommuner funderar nu kring vad de nya direktiven innebär och hur de kan jobba på ett smart sätt med både pedagogisk utredning och åtgärdsprogram.

Vi har därför intervjuat några olika personer med olika perspektiv och roller runt om i Skolsverige för att ta del av deras tankar i frågan.

Artiklarna i serien ”Hallå där” tar upp följande frågeställningar:

  • Hur jobbar ni idag och vilka styrkor och svagheter ser du med den nuvarande processen kring åtgärdsprogram?
  • Vilka tror du att möjligheterna och utmaningarna kommer att vara med Skolverkets nya direktiv kring åtgärdsprogram?
  • På vilka sätt tror du att ett säkert webbstöd kan påverka processen kring åtgärdsprogram?

Dessa artiklar finns i serien:

Helena Wallberg

# 1 Helena Wallberg, specialpedogog

 

Lennart Christensson# 2 Lennart Christensson, skolchef

 

Bodil_Samuelsson_och_Sabina_Martensson

# 3 Bodil Samuelsson, rektor och Sabina Mårtensson, pedagog