Modern strategi för digital skola i Tanum

Om Tanums It-satsning 2.0

Mattias är utvecklingsledare i Tanums kommun och föreläste tillsammans med Hans Schub, IKT-pedagog och Ingrid Lundblad, läs- och skrivutvecklare i samband med Unikums årliga nyckelpersonsträff. Deras föreläsning hette ”IT-satsning 2.0 – Modern strategi för digital skola.”

Mattias Larsson från Tanums kommun intervjuas vid Unikums konferens ”Nu levlar vi upp!” av Prottasha Khondaker från gymnasieskolan YBC om Tanums IT-satsning.

På träffen berättade de om sin långsiktiga plan för skolutveckling i Tanums kommun. Mattias säger att all IT-satsning måste ha fokus för lärande och medskapande. It-satsningar ska stötta pedagogiken, inte tvärtom. Det är också viktigt att inte ha för bråttom. Men varför denna IT-satsning? Jo, Tanums ambition är att ha landets bästa skolor!

Det är viktigt att vi får till en förändrad användning av IT. Vi har goda chanser att lyckas med det. Det blir större tillgång till fler medier som bidrar till en större variation och ger ett mer kvalitativt lärande.

Målet med IT-satsningen är bl a att fokusera på elevernas lärande inför kommande arbetsliv, så att alla elever är redo att möta framtiden. Detta baserat på läroplanen som säger att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

På Unikums nyckelpersonträffar samlas ett hundratal utvecklingsledare och pedagoger från hela Sverige för att samtala om skolutveckling och vidareutveckling av webbtjänsten Unikum.