Nyheter från Unikum – maj 2013

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt för skolans viktigaste processer

FÖRSKOLA:

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolanSynliggör förskolans verksamhet

Genom att använda webbstöd underlättas det systematiska kvalitetsarbetet. Dagsfärsk information finns tillgänglig för alla berörda direkt och kollegor kan gemensamt kommentera och ge inspel på underlag och förslag. Det blir smidigare att samarbeta kring uppföljning, analys och planering för pedagoger, avdelningar, förskolechefer och på förvaltningen. Nyfiken? Läs mer och anmäl intresse här >>

 

Digital pedagogisk dokumentation i Mölndals förskolorDigital pedagogisk dokumentation i Mölndal

– Modernt tänk i Mölndals förskolor

Mölndals förskolor har ett modernt helhetstänk kring dokumentation och kvalitet. Kristofer Skogholm, skolutvecklare i Mölndal, delar med sig av deras tankar kring systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation och hur de jobbar med Unikum i förskolorna.

Ta del av hela berättelsen här >>

GRUNDSKOLA:

Smartare utvecklingssamtal

Nu gör vi om i Unikum för att det ska bli ännu smidigare att göra smarta utvecklingssamtal. För grundskolor handlar det om att återerövra det goda samtalet och för förskolan ska det vara smidigt och lätt med proffsiga utvecklingssamtal. För de skolor som vill fortsätta med IUP-mallar så kommer det också att gå bra. Det blir tydligare och enklare att förbereda samtalen samt underlättar elevledda utvecklingssamtal. Läs mer under ”På gång i Unikum” >>

 

Björklunds förslag om att ta bort IUP för år 6-9

Björklunds förslag träder i kraft i höst

– Vad kan det innebära för din skola?

Regeringen har kommit med förslag om hur lärarna kan få mindre jobb kring IUP.  Men vad det innebär för skolorna? Och hur vi kan använda det för att jobba smartare kring ex formativ bedömning. Titta på filmen kring Björklunds förslag här>>

 

åp1

Nya Allmänna råd för Åtgärdsprogram

Den nya förordningen gör att skolor behöver se över sina rutiner. Men vad innebär de och hur kan skolor och kommuner använda webbstöd för arbetet? Tillsammans med Halmstads kommun och Gudrun Löwendahl-Björkman (GLB åtgärdsprogram) har vi sammanfattat de viktigaste skillnaderna här >>

 

 

Dylan WiliamDylan Wiliam i Lund

Så jobbar du formativt i klassrummet!

Lunds kommun har dragit igång ett spännande projekt kring ”Bedömning för lärande”. Startskottet var en föreläsning med professor Dylan Wiliam för drygt 2000 pedagoger och rektorer från hela Lund. Läs sammanfattning på svenska här >>

KOMMUN:

Google Apps i skolan får grönt ljust av Kammarkollegiet

Google Apps och Unikum

Många skolor använder idag Google Apps för elever och lärare, så att de smidigt kan skapa och dela elevarbeten och dokument. Nu när det statliga Kammarkollegiet givit kommuner och myndigheter grönt ljus att använda Google Apps så lär fler kommuner och skolor börja med Googles tjänster. Unikum är gjort för att användas tillsammans med t.ex. Google Apps och andra molntjänster som MS 365. Eleverna göra sina arbeten i bloggar, Google Apps eller t.ex. på YouTube. Arbetena länkas till planeringar, uppgifter, lärloggar och reflektioner i Unikum. Detta blir också underlag för elevens självvärdering och formativa bedömning i Unikum. Mer om Google Apps och Unikum här >>

 

Skolfederation

Full fart framåt för Skolfederation.se

Skolfederation.se är inloggningstjänst som skolorna kan använda för säker och smidig inloggning till skolans olika webbverktyg. Unikum är också medlem av Skolfederation.se. Vi tycker det är kul att fler och fler ansluter sig för att underlätta för elever och lärare i vardagen.

Hur pusslar ni ihop rätt verktyg för era skolor i kommunen?
Se filmen om kommunens systempusslet här >>

 

Unikums nyhetsbrev vänder sig till dig som vill få inspiration och lära mer om hur smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt stödjer förskolans och grundskolans viktigaste processer. Prenumerera härVill du avregistrera dig? Maila kontakt@unikum.net