Unikums nyhetsbrev – mars 2014

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola

Förskola:

Berättelse och film från Mölndal om:

Pedagogisk dokumentation på Bifrost förskola

leo

Leonardo ”Leo” Conteras är förskollärare och jobbar på Bifrosts förskola i Mölndal, en av Nordens största förskolor med elva avdelningar. På Unikums Nyckelpersonsträff fick vi lyssna till Leos berättelse kring erfarenheterna av att införa ett webbverktyg för pedagogisk dokumentation. Vilka tankar har poppat upp under resans gång? Vilka effekter kan de se idag? Läs hela berättelsen här >> 

Hur digitala verktyg stimulerar barns lust att lära
– Susanne Kjällanders senaste forskning

susannek

Vi har fått ett efterlängtat återbesök av Susanne Kjällander, filosofie doktor i didaktik och förskollärarutbildare på Stockholms Universitet. Vi fick ta del av det senaste årets resultat från hennes forskning kring lärplattor, iPads och andra digitala lärresurser i förskolan. Läs mer här >>

 

Berättelse och film från Lund om:

iPads, Unikum och systematiskt kvalitetsarbete i Stångby

henrik_cath32

”I Stångby förskolor i Lund har vi tagit ett helhetsgrepp kring systematiskt kvalitetsarbete. Hösten 2011 drog vi igång ett projekt med Unikum för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet i våra förskolor. Tanken var att samla all dokumentation på ett ställe och få bra överblick…” Läs hela berättelsen här >>

Nyfiken på Unikum för förskolan? – kolla här hur det funkar >>

 

Grundskola:

ar_liggande1Unikum summerar:

Skolverkets Allmänna råd för samtal och plan

Vari ligger de största och viktigaste skillnaderna mellan 2012´s och 2013´s Allmänna råd? Vad är det som är likadant? Vilka utmaningar finns i de nya råden? Lotta Fransson är projektledare med grundskolefokus på Unikum och har satt sig in på djupet i de nya råden. Här följer Lottas summering >>

 

uno

Ny färsk rapport från Unos Uno

Unos Uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller hela skolan. Unos Uno följer ett antal skolor i hela Sverige. Deltagande kommuner i projektet är bl a Botkyrka, Täby, Falkenberg, Helsingborg, Västerås samt Pysslingen. Mer om rapporten här >>

 

 

skolsnack1-300x199Skolsnack – Att leda för lärande

På Unikums Nyckelpersonsträff i februari spelades det in ett nytt avsnitt av podcasten Skolsnack på temat ”Att leda för lärande”. Programledare var Ante Runnquist som samtalade med Rachel Törnell, utvecklingschef i Alingsås och Kristofer Skogholm, skolutvecklare i Mölndal. Mer här >>

 

christianlundahl2Vi tipsar om:

Christian Lundahls blogg

Christian Lundahl är docent och lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet, ett känt ansikte inom skolkretsar. Christian bloggar om bedömning för lärande och formativ bedömning. Vi vill gärna tipsa om den bloggen och hans senaste inlägg kring ”Att hålla sig formativ till formativ bedömning”. Mer här >>

Kommun:

Nytt läge för förskolor och grundskolor
nyttlage32– Dags för nya verktyg?

2014 innebär ett nytt läge med förenklat uppdrag i grundskolan, ökad ambition kring pedagogisk dokumentation i förskolan, mer tillgänglig teknik, och större vana av att kommunicera digitalt i hemmen. Möjligheterna att dra nytta av webbverktyg har aldrig varit större än nu. Hur drar ni nytta av allt det nya på era förskolor och skolor i er kommun? Mer här >>

 

Berättelse och film från Lund om:

Dokumentation och verksamhetsutveckling

evag3

Eva Grandelius och Charlotta Erwall berättar om hur hela Lunds kommun startade upp Unikum i förskolan. Ta del av två förvaltningars olika modeller och vilka slutsatser de dragit för att undvika fallgropar och kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. Läs hela berättelsen här >>

 

Summering av nyhetsbrev mars:


PS Kanske ses vi på något av vårens events? DS 

____________________________________________________________________________________________________

Unikums nyhetsbrev vänder sig till dig som vill få inspiration och lära dig mer om hur smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt stödjer förskolans och grundskolans viktigaste processer. Prenumerera härVill du avregistrera dig? Maila kontakt@unikum.net