Läroverket inleder samarbete med Unikum

Att kunna kommunicera kring lärandeprocesserna är en avgörande fråga för alla som arbetar i en pedagogisk verksamhet, oavsett om det gäller förskola eller skola. Att synliggöra barnens utveckling, tydliggöra kopplingen till förskolans uppdrag och ha en smidig dialog med hemmen vill varje förskolechef. Att som skola skapa goda förutsättningar för formativa arbetssätt med tydlighet i undervisningen och därigenom öka elevernas möjligheter till höga studieresultat strävar varje skola efter. Arbetssätt som möjliggör samverkan med hemmen kring barnens utveckling bidrar också till positiva effekter för lärandet. För att ge förskolor och skolor stöd i det arbetet inleder Läroverket och Unikum – Unikt lärande AB ett samarbete.

bild_pm

Unikum är sedan flera år en drivande aktör på skolmarknaden med det webbverktyg för samarbete kring förskolans och skolans mål, planer, dokumentation och kvalitet som man utvecklat. Nu erbjuder Läroverket utbildning och kompetensutveckling i form av inspirationsföreläsningar, processledning och verkstäder – konkret arbete för pedagogerna, som stöd för skolorna i arbetet med dessa processer, samlade under namnet Läroverket Unik. Målgruppen är förskolechefer, skolledare och pedagoger.

”Det är verkligen full fart i hela landet när det gäller att dra nytta av datorer, lärplattor och samarbetsverktyg på webben, det blommar av initiativ och projekt i både förskolor och skolor.” säger Jonas Ryberg, VD på Unikum – Unikt lärande AB. ”För att snabbt komma igång och fullt ut dra nytta av både lärplattor och Unikums samarbetsverktyg så är det värdefullt med inspiration, erfarenheter och stöd. Läroverkets proffsiga utbildningar och kunniga processtöd blir därför en viktig resurs för förskolor och skolor i hela Sverige.”

”Ett samarbete med Unikum passar Läroverket som hand i handske. Unikum erbjuder stöd för en av de viktigaste processerna i skolan, nämligen feedback till barn och elever och kommunikation kring barns utveckling med barnen själva och deras föräldrar. Att utveckla former för återkoppling som fungerar smidigt och som ger fler möjligheter att lyckas ännu bättre är en av de skolutvecklingsfrågor vi vill driva med Läroverket”, säger Gerdt Larsson, styrelseordförande i Läroverket.

Läroverket utbildar verksamhetschefer, skolledare och lärare. De driver skolutveckling med fokus på ledarskap, grupputveckling, entreprenörskap, kreativitet och framtidskompetenser. De inspirerar och utbildar framtidens skolledare och lärare med ambitionen att förändra skolan för att ge eleverna största möjliga förutsättningar att lyckas. Läroverket kommer att erbjuda föreläsningar, konsulttjänster, ledarskapsutbildningar och utbildningspaket för utveckling av pedagogiska metoder eller andra skolrelaterade frågor. Hos Läroverket möter du alltid nya spännande idéer och tankar.

 

Mer om utbildningarna här >>

 

Kontaktpersoner:
Sabina Åbjörnsson, verksamhetskoordinator, 08-21 32 34
Jonas Ryberg, VD Unikum, jonas.ryberg@unikum.net, 0705-571 81 49

Pressmeddelandet på Newsdesk här >>