Om formativ bedömning och formativa arbetssätt

Att gå från VAD till HUR med Helena Wallberg

Vi fick besök av Helena Wallberg, som till vardags jobbar som gymnasielärare och specialpedagog på Täby Enskilda Gymnasium som delade med sig av sina tankar om hur hon arbetar formativt. Massor med uppslag kring formativ bedömning med fokus på att gå från VAD till HUR.

bild

Alltså, att fokusera mer på HUR det ska göras. Exempelvis inte bara lämna ut en uppgift utan också arbeta med strategier för hur uppgiften kan lösas. Och gå från förmedling till förståelse. Helena har jobbat formativt större delen av sitt yrkesverksamma liv men det var först för några år sedan som begreppet formativt blommade upp som ett mer vanligt begrepp inom skolans värld.

Jag insåg att jag jobbat formativt i många år, långt innan det blev ett känt begrepp inom skolan

Här delar Helena med sig av sina 5 bästa tips för att jobba formativt med eleverna.

5 FORMATIVA TIPS:

1. Målformulering
1

Ett bra sätt att komma in i ett formativt tankeläge är att formulera om texterna i det centrala innehållet till frågor istället. Det är mycket lättare att svara på en fråga. Exempelvis “Vilka teorier använder man inom ledarskap och organisationer?” istället för “Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier”. Helena nyttjar Google docs som på många sätt stödjer ett formativt arbetssätt med eleverna och underlättar att ge feedback och även kamratbedömning.

2. Självskattning

2Här jobbar Helena mycket med matriser, men inte för att ha som “bevismaterial” utan det handlar om att använda fördelarna med matriser som underlag för diskussioner i klassrummet och även för elevernas självskattning. Syftet är att visa att det är många olika faktorer som påverkar det man gör. Lärarens förväntningar på eleven är viktiga eftersom det spiller över i tilltro till den egna förmågan. Helena jobbar också mycket med att eleverna ska förstå kvalitetsbegreppen och enkelt kunna kan se skillnaden mellan sin prestation och det önskvärda.

3. Strategier

3

En viktig och unik roll som läraren har är att förse eleverna med strategier. Alltså hur man ska ta sig från nuvarande prestation till ett nytt önskat läge. Först görs en självskattning ex i läsförståelse. Nästa steg är att kika på vilka delar eleven behöver jobba på och sedan prata igenom några förslag på några arbetssätt.

Det viktiga med strategin är att eleven hittat på den själv och kan formulera sig i termer av “min strategi är att….”

4. Förståelse

Öka förståelsen hos varje elev kring vad som är bra kvalitet. Kan, om man hinner, göras enskilt med eleven eller genom kamratbedömning. Här jobbar Helena gärna med Google docs.

5. Så frigör du tid

4Något som sparar tid är att ta fram en mall för lektionsplanering och använda den så långt det går. Mallen innehåller ex syfte och mål med lektionen. Det kan låta tråkigt att varje lektion följer samma mall men innehållet som är det centrala är väldigt olika. Det man vinner är bl a att ställtiden som framförallt några elever har mellan olika lektioner minskar. Lektionerna innehåller alltid arbete på egen hand eller i grupp. Detta är ett måste för att frigöra tid för läraren att hinna prata med eleverna.

En annan del som både spar tid och höjer kvaliteten och som många missar är att göra en plan för hur bedömningsarbetet ska gå till. När ska vi ha kamratbedömning? När och vad ska jag som lärare gå in och bedöma. Det är väldigt vanligt enligt Helena att man inte har planerat in bedömningsbiten. Och det skapar otydlighet för både elever och läraren och det är heller inte så effektivt. Det är också viktigt att man tar sig tid att förklara bedömningsprocessen tydligt för eleverna. Förutom kontinuerlig återkoppling varje dag så arbetar Helena med att ge en summerande återkoppling, en slags semi-summerande bedömning 2-3 gånger per termin.

Mera Helena Wallberg och formativt:
Finns på Helenas blogg Specialpedagogen

Helena har också skrivit en bok om Formativ bedömning i praktiken. Kan beställas här >>

Kontaktuppgifter:
Helena Wallberg, helena.wallberg@laroverket.nu

Förutom att arbeta som gymnasielärare åker Helena Wallberg land och rike runt och utbildar och inspirerar med tankar kring bl a Formativ bedömning genom utbildningsföretaget Läroverket. Mer om Läroverkets utbildningar här

Vid pennan: Camilla Hagblom, camilla.hagblom@unikum.net