Nu lanseras Sveriges största lärportal även för gymnasiet

PRESSMEDDELANDE

– ersätter äldre skolsystem och förenklar arbetet i gymnasiet

Redan tidigare har ett antal utvalda kommuner varit igång, och nu öppnas Unikum Gymnasium upp även för andra kommuner som vill ersätta sina traditionella lärplattformar. Idag har nästan 1 miljon användare i Sverige tillgång till Unikum och det används i flera tusen förskolor och skolor.

Unikum_gymnasium

Mobiler och pekplattor har börjat bli vardag i svenska gymnasier. Som en följd av detta har vart och varannat gymnasium även börjat använda molntjänster som t ex Google eller Office365. Det är här den mobila lärportalen Unikum Gymnasium kommer in, genom att komplettera tjänster från Google och Microsoft med det som krävs för att kunna följa Skolinspektionens och Skolverkets riktlinjer för gymnasiet.

– Det funkar så smidigt och effektivt med Google Apps for Education (GAFE) i kombination med Unikum, säger Annelie Lanngren, lärare på Partille gymnasium som är den första kommunen som kommit igång med Unikum Gymnasium.

En del av Unikum Gymnasium är den nationella Skolbanken som innehåller över 200 000 pedagogiska planeringar och delas av lärare över hela landet. En annan del är Unikum Stödinsatser som hanterar extra anpassningar och åtgärdsprogram enligt Skolverkets allmänna råd.

 

Unikum är Sveriges största webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Nära en miljon användare har tillgång till Unikum. Unikums idé är att stödja ett unikt lärande för alla unika barn.

Mer information om Unikum för gymnasiet finns på www.unikum.net/gymnasiet

Pressmeddelandet inklusive bilder och filmer på Newsdesk här >>

Kontaktperson:

Jonas Ryberg, VD. 070-571 81 49