Omdömen och IUP à la ”Skolverkets nya”

Nu har Skolverkets stödmaterial kring den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) kommit. Materialet riktar sig främst till grundskolan år 1-5 och grundsär år 1-9, men kan också användas för grundskolan år 6-9 om rektor beslutar det. Det nya materialet är ett led i ambitionen att förenkla och förtydliga dokumentationsarbetet i skolan.

skolv-nyast

Nya Unikum är anpassat för alla steg i arbetsgången i Skolverkets nya material. Skolverkets exempelblanketter är gjorda för att skrivas ut på papper, men med webben går det så klart att jobba ännu smartare.

Skolverkets arbetsgång för IUP – i nya Unikum

I stödmaterialet visar Skolverket på ett IUP-underlag med fyra frågor: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur gick det? Så här stöds detta i Nya Unikum:
.

Var är vi?Kunskapsöversikt

Skolverket skriver ”Inför utvecklingssamtalet har läraren med hjälp av insamlad dokumentation gjort en bedömning i respektive ämne.  … även bedömningen av elevens utveckling i övrigt om rektorn fattat beslut om att omdömen om elevens sociala utveckling ska användas.”  

Kunskapsöversikten i Unikum har den tydliga struktur som Skolverkets exempel, med möjlighet att göra omdömen, kommentera och peka på utvecklingsområden. Skolan kan fritt utforma underlag för omdömen om social utveckling om man vill. Genom webbstöd ges fler möjligheter:

  • Smidigt för ämneslärare att uppdatera för flera elever samtidigt
  • Underlag från formativ bedömning finns tillgängligt vid summativ bedömning
  • Skolan kan välja att visa varje elevs kunskapsutveckling i läroplanens kravtabeller
  • Skapar automatiskt statistik på grupp-, skol- och kommunnivå

Vart ska vi?

ÖöverenskommelserFörslag

Skolverket skriver ”Nästa steg innebär att eleven, vårdnadshavaren och läraren gemensamt tar fram förslag på utvecklingsområden med utgångspunkt i läroplanen. Det är viktigt att skapa delaktighet och inflytande för eleven och vårdnadshavaren.”  

I Unikum kan elever och föräldrar som tidigare vara med och föreslå utvecklingsområden och överenskommelser om vad som är viktigast för eleven. Genom webbstöd ges också fler möjligheter:

  • Se underlag och förbered förslag redan innan utvecklingssamtalet
  • Koppla direkt till läroplanen med ett klick

 

ÖverenskommelserPlan

Hur gör vi?

Skolverket skriver ”Här tydliggör läraren vilket ansvar skolan ska ta enligt läroplanen och vilket ansvar eleven och vårdnadshavaren kan ta för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt

Överenskommelser om vem som tar ansvar för vad kan noteras för varje utvalt område att fokusera på. Skolor kan utförma mallar för hur insatserna skall beskrivas, eller välja att hålla detta öppet och flexibelt.

  • Alla kan följa hur arbetet efter den överenskomna ansvarsfördelningen går genom att lärare kan uppdatera status för varje överenskommelse.
  • Automatiska notiser per e-post uppdaterar de berörda om hur det går allteftersom arbetet fortskrider.

Hur gick det?SamtaletÖversikt

Skolverket skriver  ”Detta steg är en utvärdering av resultaten av de insatser skolan har gjort för att hjälpa eleven framåt. Uppföljningen av insatserna som är kopplade till elevens valda utvecklingsområden är utgångspunkt inför ett nytt ”Var är vi?”.”

I Unikum kan varje överenskommelse enkelt följas upp och utvärderas. Inför nästa utvecklingssamtal syns status och utvärdering av insatser och överenskommelser samlade. Elever kan koppla sina arbeten till de överenskommelser som gjorts, för att visa på utvecklingen. Notiser går automatiskt till berörda när insatserna markerats som genomförda.

 

Vad kan vi göra i vår skola nu?

För nya skolor som vill börja med Unikum så är det bara att sätta igång. Allt är på plats för att stödja den nya arbetsgången.

Skolor som redan har Unikum kan enkelt anpassa sitt befintliga underlag för ”det nya”. Allt som behövs är att använda samtalsmallar anpassade för ”det nya”. Ni kan leta i Skolbanken efter mallar, eller be er Unikumadministratör på skolan lägga in er agenda för utvecklingssamtalet och ta bort fliken ”Skriftliga omdömen” i er samtalsmall. Sedan är det bara att  börja använda de smidiga funktionerna för att göra omdömen under fliken Kunskaper, istället för i en flik i samtalsmall.

I den Nationella Skolbanken kan du hitta exempel på förenklade nya samtalsunderlag som används runt om i landet. Se t.ex.

Hur gör andra skolor och kommuner?

Alla skolor runt om i landet jobbar nu med att anpassa arbetssätt och material till de nya förutsättningarna. Några skolprofiler har bidragit med sina tankar kring det nya lagförslaget och hur de resonerar på sin skola eller kommun. Intervjuerna finns samlade här.

coll2

 

Mer information

Skolverket om utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Se support-webben om t.ex.: