Succé på Unik Meet förskola

publik2Full fart på ett lyckat Unik Meet med fokus på förskolan 10 oktober på Varlaskolan i Kungsbacka. 230 proffsiga och engagerade pedagoger och förskolechefer från 8 olika kommuner i Västsverige träffades för att inspirera varandra och utbyta erfarenheter kring viktiga förskolefrågor.

 

Susanne Kjällander – en höjdpunktsusannek2

En av höjdpunkterna i programmet var Susanne Kjällander, Filosofie doktor i didaktik på Stockholms Universitet som är med i flera spännande forskningsprojekt bl a App Knapp och Plattan i mattan.  Susanne pratade om sin forskning kring förskolebarnens lärande i en digitaliserad miljö och berättade om erfarenheterna kring sitt senaste forskningsprojekt där hon bl a kunde se att pedagogerna använde lärplattor till pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Hon såg också att lärplattorna blev en deltagare i lekar och aktiviteter, både inomhus och utomhus, samt att de lockade till kreativitet och estetiska uttryck.

Fantastiskt programinnehåll

västra alleDessutom erbjöds 10 olika seminarier med stor bredd och hög inspirationsfaktor. Det handlade om pedagogisk dokumentation med hjälp av lärlogg, blogg, portfolio och pedagogiska planeringar, digitalt systematiskt kvalitetsarbete, hur man synliggör lärandeprocesser i förskolan samt tankar om förbättringar kring verktyget Unikum. På bilden ser vi Malin Ekberg, biträdande förskolechef Västra Alléförskolan Helsingborg, som berättade om hur de med hjälp av digital portfolio dokumenterar varje barns utveckling. Ett medvetet sätt att arbeta med Unikum utifrån varje enskilt barns behov där man via portfolio och lärlogg gör barnen delaktiga i sitt eget dokumentationsarbete tillsammans med pedagogerna.

bifrost2
Pedagogisk dokumentation i 3 delar

Katarina Karlsson, Leonardo Contreras och Helene Klasson Rehn, förskolepedagoger från Bifrosts förskola i Mölndal, berättade om hur de jobbar med den pedagogiska dokumentationen i 3 delar. De använder bloggen, lärloggen och portfolion med en tydlig indelning kring vad de använder varje del till. Barnen får ofta själva styra vad som ska läggas i portfolion.

Ta del av Bifrost Förskolas lärplan kring pedagogisk dokumentation här i Skolbanken >>

Intressant dialog på Twitter

Många av deltagarna var också aktiva på Twitter under #unikmeet under dagen. Från Twitter-flödet:

twitter

”Jag är helt lyrisk över de 3 pedagog/förskolecheferna från Lund”

”…härligt att träffa era engagerade pedagoger…”

”Härligt att uppleva hur mina och andras åsikter tas tillvara direkt”

Vad är egentligen Unik Meet?

UnikMeet okt 2013

UnikMeet är Unikum-användarträffar runt om i landet. Träffen 10 oktober var för pedagoger och förskolechefer i Kungsbacka, Mölndal, Öckerö, Lerum, Partille, Alingsås, Ale och Falkenbergs kommuner. Engagerade personer som träffas för att dela med sig av och få ta del av andras sätt att arbeta, både i webbverktyget Unikum men framför allt av processerna kring pedagogisk dokumentation, systematisk kvalitetsutveckling mm.

 

Vid pennan: Camilla Hagblom och Emma Rosen på Unikum.