Unikum nyhetsbrev – augusti 2015

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola

Förskola

God kvalitet uppstår inte av en slump

– Om Pysslingen förskolors systematiska kvalitetsarbete

sara_och_christian

Kan man mäta förskolans kvalitet? Kan jag som pedagog göra något för att höja kvaliteten på min förskola? Hur kan en huvudman skapa förutsättningar som gör att alla barn får gå på en förskola av hög kvalitet? Tag del av en spännande berättelse med  Sara Lindberg och Christian Andersson om hur Pysslingen Förskolor jobbar med att skapa goda förutsättningar för att främja varje barns lärande.

Läs berättelsen om Pysslingens kvalitetsarbete >> 

Film för pedagoger –  Hur jobbar man med Unikum i förskolan?

gt_fsk_ped

I denna film visar vi dig hur du kan använda Unikum för att planera, dokumentera och reflektera över verksamheten, allt med delaktiga föräldrar.

Se den nya pedagogfilmen >>

 

Grundskola och Gymnasium

Smart översikt underlättar arbetet med stödinsatser i Heby

–  lätt att se utvecklingsbehov på alla nivåerstödinsatser_heby_300

Heby kommun tog hjälp av Unikums nya webbverktyg för stödinsatser för att de ville jobba mer proaktivt med överblick och smidighet som viktiga kvalitéer. Resultatet blev bättre stöd till barnen samt nöjda rektorer och specialpedagoger. Alla inblandade får information direkt och kan se hur det ser ut vare sig det är i en klass eller i hela kommunen.

Läs hela berättelsen om Stödinsatser i Heby >>

 

Elevledda utvecklingssamtal blir mer äkta

– Högre effektivitet och mer effektiva arbetssätt på Furulundsskolanfurulunsdsskolan_300

Elever som äger sitt eget lärande och som har koll på vad de behöver utveckla är väl varje lärares dröm? Lärarna på Furulundsskolan i Partille gjorde en stor förändring för drygt ett år sedan och såg resultat direkt. “Har man en gång börjat så vill man inte gå tillbaka”, säger läraren Maria Larsson. Det finns mycket som är bra med elevledda utvecklingssamtal, men framförallt handlar det om två saker: elevdelaktighet och ett effektivare arbetssätt som lärare.

Läs hela berättelsen om Furulundsskolans elevledda utvecklingssamtal >>

 

Verktygsnytt: Smidig hantering av uppgifter

uppgifter_300Jobba enkelt och smidigt med uppgifter och inlämning i Unikum. Det ger bl.a. möjlighet att:

  • lätt hantera hela flödet för en uppgift, hela vägen från skapandet till inlämning
  • smidigt ge eleven feedback
  • sätta uppgifterna i ett sammanhang med hjälp av planeringen
Mer om Uppgifter i Unikum >>

Kommun:

Målfokuserat i Helsinborg

2013-07-16 Ing-Marie 047_fixad

– Utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall berättar

När Ing-Marie Rundwall tillträdde som utbildningsdirektör i Helsingborg för tre år sedan bestämde hon sig för att implementera en genomtänkt strategi kring vad som behöver åstadkommas och vilka förutsättningar som då behöver finnas. I Helsingborg finns det numera krav på att samtliga lärare ska rapportera in hur det går och göra en prognos en gång per termin i v. 13 samt v. 43. Detta görs i Unikum där man då också får en tydlig översikt per ämne, klass, skola och även på kommun-nivå. “Då blir det lätt för både lärare och rektor att tydligt se direkt om nåt ämne, klass eller skola dippar för att hinna sätta in åtgärder och ha löst problemet innan juni.“

Läs hela berättelsen från Helsingborg >>

Film: Smidigt och säkert på webben med stödinsatser i er kommun

Gt_stöd

Unikums webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. I den här filmen visar vi dig hur man kan jobba smidigt och säkert på webben med stödinsatser för att alla elever ska få så bra hjälp som möjligt.

Det finns många fördelar att arbeta med webbverktyg:
– Sparad tid – allt finns samlat och uppdaterat
– Höjd kvalitet – rätt insats i rätt tid
– Enklare dialog – mellan alla inblandade

Se filmen om hur det funkar med Stödinsatser på webben >>

Film om Systempusslet: Pussla rätt för skolorna i er kommun

systempusslet

Hur pusslar man ihop riktigt bra delar till en flexibel och modern lärplattform som passar både dagens och morgondagens behov?

Grundbultarna i systempusslet är samarbetsytorna, som Google Apps eller Office 365 som kompletteras med pedagogiska verktyg för planering, dokumentation, kvalitet, läroplan och annat specifikt för svensk skola.

Se den nya filmen om Systempusslet >>

 

PS Välkommen in på vår sprillans nya webb  – www.unikum.net

Summering av nyhetsbrev augusti 2015:


LinkedIn1
Twitter1 Facebook1YouTube1

 

Unikums nyhetsbrev vänder sig till dig som vill få inspiration och lära dig mer om hur smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt stödjer förskolans och grundskolans viktigaste processer. Prenumerera härVill du avregistrera dig? Maila kontakt@unikum.net