Unikum nyhetsbrev – December 2015

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola

Förskola:

Film för dig som är förskolechef

– Systematiskt kvalitetsarbete på mindre än 5 minuter

Med lärplattor och moderna pedagogiska webbverktyg blir det enklare att synliggöra barnens och förskolans utveckling. I denna film visar vi hur Unikum kan användas för att levandegöra det systematiska kvalitetsarbetet på förskole-, grupp- och individnivå samt hur ni kan säkra att ni stödjer alla steg i kvalitetshjulet som beskrivs i Skolverkets allmänna råd.

Vill du veta mer förskolans systematiska kvalitetsarbete? Intresseanmäl här >>

Frukostseminarier om systematiskt kvalitetsarbete

TänkOM_frukost

Under hösten har Tänk Om tillsammans med Unikum bjudit in ansvariga för förskolan till inspirationsfrukostar om systematiskt kvalitetsarbete. De har fokuserat på hur du som huvudman eller förskolechef kan arbeta med uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.

Den 10 december kör vi höstens sista frukost i Stockholm. Välkommen!

Anmäl dig till frukosten i Stockholm 10 december här >>

 

Grundskola och Gymnasium:

Se filmen om smidig hantering av uppgifter och inlämning

Jobba enkelt och smidigt med uppgifter och inlämning i både grundskola och gymnasium:

  • lätt hantera hela flödet för en uppgift, hela vägen från skapandet till inlämning
  • smidigt ge eleven feedback
  • sätta uppgifterna i ett sammanhang med hjälp av planeringen
Mer om uppgifter och inlämning för grundskolan >>
Mer om uppgifter och inlämning för gymnasiet >>

Följ elevens visade kunskaper i Skolverkets kravtabeller

kunskaper Lärare i år 6-9 arbetar febrilt med summativa bedömningar inför terminssluten. Dessa ligger till grund inte bara för betygsättning utan även för kvalitetsarbete och uppföljning av insatser i arbetslag, på skolan och i hela kommunen. Arbetet behöver därför så klart kunna löpa smidigt och effektivt och ändå ge likvärdiga bedömningar. Med hjälp av bra underlag och webbverktyg blir det enklare.

Mer om kunskaper och summativ bedömning >>

Kommun:

Berättelse: Hurra Skolinspektion!

– Rektor Viveca Dahl om Fäladsgårdens framgångsreceptfäladsgården_årshjul

På Fäladsgårdens skola i Lund siktar man högt och vill tillsammans med eleverna skapa framtidens kompetenser. Vid senaste Skolinspektionen fick de ett mycket gott betyg, utan anmärkningar, framförallt när det gäller elevernas utveckling mot målen. Både rektor och pedagoger har koll på varenda elev i alla ämnen. Men hur får man till det? Viveca Dahl, rektor och pedagog, delar här med sig av visioner och konkreta idéer kring Fäladsgårdens arbete.

Läs hela berättelsen från Fäladsgården i Lund >>

Är ni redo för Skolinspektion i er kommun?

Kloka beslut om moderna webbverktyg skapar helt nya förutsättningar för rektorer och personal. Behov som rektorer och skolchefer återkommer till vid Skolinspektion är bl a att:statsNy

  • Se färsk information om kunskapsresultat på alla nivåer
  • Analysera resultat för årskurser, flickor/pojkar, och över tid
  • Upptäcka och analysera behov
  • Färdigt underlag för Skolinspektionen
  • Se terminsvis historik
  • Systematiskt arbeta med elevhälsan
Mer om proffsigt webbstöd för kvalitet kring Skolinspektion >>
PS. Har ni många nyanlända i er kommun?
Så här kan du använda Unikum för att underlätta arbetet >> DS.

 

Summering av nyhetsbrev december 2015:


LinkedIn1Twitter1Facebook1YouTube1

 

Unikums nyhetsbrev vänder sig till dig som vill få inspiration om hur smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt stödjer förskolans, grundskolans och gymnasiets viktigaste processer. Prenumerera här! Vill du avregistrera dig? Maila kontakt@unikum.net