Unikum nyhetsbrev – mars 2015

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola

Förskola:

Skolverkets nya stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete

Skolverkets stödmaterial kring Systematiskt kvalitetsarbete

Stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar för att underlätta arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i både förskolor och skolor. Det handlar om arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla verksamheten. Ladda ner Skolverkets stödmaterial >> 

Genom att använda stöd på webben underlättas det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen, på förskolan och för kommunen.

Systematiskt kvalietstarbete

 

 • Dagsfärsk information finns tillgänglig för alla berörda
 • Smidig dialog och delaktighet
 • Kollegor kan gemensamt kommentera och ge inspel på underlag och förslag
 • Enklare och smidigare att samarbeta kring uppföljning, analys och planering
Mer om hur ni kan jobba med systematiskt kvalitetsarbete på er förskola >>

 

Ny film: Hur jobbar man med Unikum i förskolan?

Guidad tur för föräldrar i förskolan

Häng med på en guidad tur som egentligen är för föräldrar men som ger en bra förståelse för alla roller. Vi tar dig snabbt genom Unikums webbverktyg för förskolan med veckobrev och information från förskolan, dokumentation kring barnets utveckling och lärande samt utvecklingssamtal.

Kolla på förskolefilmen >>

 

Häng med på en webbvisning för förskolan!

Har du sett att vi har webbvisningar för förskolan? Så här funkar det: Du ringer in till en webbtelefonkonferens tillsammans med andra nyfikna. Vi ger dig en live-guidning via webben i Unikums webbverktyg för förskolan. Ett bra sätt att snabbt förstå mer.

Nyfiken? Få mer information och boka webbvisning >>

Grundskola:

Så jobbar skolor i Falkenberg med Stödinsatser

Stödinsatser i Falkenberg

Bodil Samuelsson är rektor för Ätranskolan och Okome skola i Falkenberg och berättar om hur de på kort tid har lyckats förbättra arbetet med stödinsatser för både sina lärare och sig själv. Dessutom har de förbättrade rutinerna lett till att eleverna får den hjälp de behöver snabbare. “Vi jobbar smartare!” säger Bodil.

Läs hela berättelsen om stödinsatser och Falkenberg >>

marienordholm

Det egna lärandet i fokus på Östlyckeskolan

Elevers delaktighet i sitt eget lärande är något som Marie Nordholm, lärare i NO och teknik på Östlyckeskolan i Alingsås, håller väldigt högt. Hon använder Unikum för det formativa arbetet med eleverna. En stor vinst är att eleverna blir mer delaktiga i sitt lärande. De har hittat en bra arbetsprocess kring digital planering, självskattning, dokumentation och reflektion.

Läs hela berättelsen om Östlyckeskolans formativa arbete >>

 

Likvärdig bedömning och sparad tid

matrisNär det kom nya direktiv kring dokumentationen i skolan under 2013 tog Furulunds 6-9 skola i Partille chansen att jobba smartare. Eleverna har fått mer delaktighet i sitt lärande och tätare återkoppling på sitt skolarbete. En hjälp i arbetet är digitala bedömningsmatriser som ligger i Skolbanken. Vägen till framgång såg ut så här:

 • Kommunikation med eleverna under och efter arbetsområden.
 • Mindre förarbete för lärarna inför utvecklingssamtal.
 • Införande av elevledda utvecklingssamtal för att öka elevdelaktigheten.
Läs hela berättelsen om Furulundsskolans väg till framgång >>

Kommun:

Skolinspektionens nya kvalitetsrapport

Skolinspektionen har kommit ut med en ny rapport där man granskat 36 huvudmän. Rapporten visar bl a att  det behövs mer fokus på de nationella målen, bli bättre på att följa upp och analysera resultat och utifrån det utveckla skolorna.

Skolinspektion

En del av förbättringsarbetet i samband med Skolinspektion kan vara att ta hjälp av moderna webbverktyg för att systematiskt kunna synliggöra och analysera resultat. Bland behoven som rektorer och skolchefer återkommer till och som Unikum stödjer är bl a att:

 • Få färsk information om kunskapsresultat på alla nivåer – från kommun och skola till klass och elev
 • Analysera resultat för årskurser, flickor/pojkar och över tid
 • Upptäcka, analysera och sätta in insatser för särskilt stöd
 • Färdigt underlag för Skolinspektionen för kommun och skola
 • Se terminsvis historik på alla nivåer – även bakåt i tiden
Mer om hur ni underlätta ert arbete inför Skolinspektion >>

Hur säkrar ni upp arbetet med stödinsatser i er kommun?

Film om Stödinsatser i skolan

Sedan juni 2014 ger skollagen nya möjligheter att förenkla arbetet med stödinsatser. En viktig nyhet är möjligheten för lärare att själva besluta om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I Skolverkets allmänna råd från augusti 2014 beskrivs arbetet med extra anpassningar och mycket mer. Vad behöver ni göra nu på er skola eller i er kommun? Hur kan ni ta hjälp av moderna webbverktyg?

Se film: Skolverkets allmänna råd och smidiga webbverktyg >>

Unikums helhetslösning ger en röd tråd från 1-19 år

Röd tråd från 1-19 år

Under året kommer även Unikums webbverktyg för gymnasiet vilket ger kommuner en smidig och säker helhetslösning som samlar den pedagogiska dokumentationen för barn och elever från 1-19 år. Lösningen har färdiga kopplingar och integrationer med andra system och verktyg för närvaro, schema, Google Apps for Education (GAFE), Office365 m fl. Det skapar en röd tråd i lärandet från förskola och grundskola till gymnasium, och goda förutsättningar för unikt lärande för unika barn.

Vill du veta mer om Unikums helhetslösning? Anmäl ditt intresse >>

 

Summering av nyhetsbrev mars 2015:

Unikums nyhetsbrev vänder sig till dig som vill få inspiration och lära dig mer om hur smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt stödjer förskolans och grundskolans viktigaste processer. Prenumerera härVill du avregistrera dig? Maila kontakt@unikum.net