Unikum nyhetsbrev – mars 2016

Om smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt i förskola och skola

Förskola:

Bra material på Skolverket.se om SKA i förskolan

5166745-s-two-brother-toddler-boys-playing-with-tablet-pcHar du sett att Skolverket samlat ihop massor med bra information kring förskolans systematiska kvalitetsarbete – nu även med senaste råden kring barngruppers storlekar?  Allt material handlar om olika faktorer som påverkar förskolans kvalitet. Det finns också stödmaterial och matrismallar som hjälper enskilda förskolor, förskoleenheter eller kommuner att själva undersöka och få en tydligare bild av kvaliteten på sina förskolor.

Här hittar du Skolverkets samlade information om SKA >>

Spännande föreläsningar på förskolechefs-dagarna i Göteborg

förskolechef_2I förra veckan hade vi nöjet att träffa över 200 förskolechefer på Skolportens årliga konferens med fokus på pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Bland talarna fanns bl a forskaren Ann S Pihl som pratade om pedagogisk professionsutveckling samt Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik och författare till böcker kring förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mer om stöd på webben för SKA >>

Har du sett vår guidade tur för pedagoger?

film_fsk1På mindre än 4 minuter ger dig denna film en bra förståelse för hur ni kan använda Unikum i er förskola och hur ni på ett enkelt och smidigt sätt kan:

  • Skapa och tilldela planeringar
  • Följa och dokumentera varje barns utveckling och lärande
  • Reflektera och analysera med kollegor
  • Ha bra dialog med hemmet

Allt dokumenterat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet!

Se hela filmen här
Prenumerera på filmer för förskolan här >>

 

Grundskola och Gymnasium:

Över 200 000 pedagogiska planeringar!

skolbankenNu finns det över 200 000 pedagogiska planeringar i Skolbanken för både förskola, grundskola och gymnasium. Gratis för alla att använda!

I Skolbanken har lärare, pedagoger och skolor ifrån hela Sverige delat med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ert eget arbete.

Besök Skolbanken och får inspiration >>

Vad tycker eleverna? – Nytt temaområde av Skolverket

elevperspektivSkolverket har i sitt nya temaområde ”Elevperspektiv” samlat ihop forskning på området. Det handlar om elevernas syn på lektioner och bedömning samt deras inflytande på exempelvis frågor som:

  • Vad är en bra lektion?
  • Vad är elever intresserade av?
  • Hur upplever elever betyg och bedömning?
Mer om temaområde ”Elevperspektiv”>>

Pressmeddelande: Lansering av Unikum för gymnasiet

gy1Med Unikum för gymnasiet finns nu möjlighet att ha en röd tråd i barnets/elevens lärande – hela vägen genom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Unikum är skräddarsytt för varje skolform och kopplat mot de svenska läroplanerna. ”Det funkar så smidigt och effektivt med Google Apps for Education (GAFE) i kombination med Unikum”, säger Annelie Lanngren, lärare på Partille gymnasium som är den första kommunen som kommit igång med Unikum Gymnasium.

Läs hela pressmeddelandet om gymnasiet >>

Kommun:

Nya allmänna råd för arbetet med nyanlända elever

3960401-schoolchildren-at-home-timeFrån den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för skolorna att bedöma nyanlända elevers kunskaper. Skolverket har därför kommit ut med allmänna råd och stöd:

 

Bra summering om kommuner och molntjänster

moln_johanVi tipsar om en artikel kring molntjänster av Bo Kristoffersson publicerad i Datorn i utbildningen, nr 7. Enkelt och bra summerat om vad man bör tänka på, ha koll på och vad man kan börja med. Bo är förvaltningschef för utbildning och kultur i Lomma kommun, tidigare utbildningschef i Simrishamns kommun.

Läs artikeln ”Släpp loss molntjänsterna- med koll på regelboken” i DIU >>

 

PS. Ses vi på Skolledarkongressen 15-16 mars?
I år hittar ni både Nova Software och Unikum i en gemensam monter där vi berättar hur ni kan pussla ihop rätt verktyg för skolorna i er kommun. Välkommen till H04:20 i Göteborg!  DS.

Summering av nyhetsbrev mars 2016:


LinkedIn1Twitter1Facebook1YouTube1

 

Unikums nyhetsbrev vänder sig till dig som vill få inspiration om hur smidiga webbverktyg och smarta arbetssätt stödjer förskolans, grundskolans och gymnasiets viktigaste processer. Prenumerera här! Vill du avregistrera dig? Maila kontakt@unikum.net