Uno Unos forskningsrapport 2013

Nu har Unos Unos släppt en ny rapport 

Unos Uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige. Deltagande kommuner i projektet är bl a Botkyrka, Täby, Falkenberg, Helsingborg, Västerås samt friskolekedjan Pysslingen.

 

531960-siblings-using-laptops

 

Deras slutsatser är:

  1. IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte ett IT-projekt. Spridningen i resultat mellan skolor är mycket stor, och den beror inte på tillgången till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö.
  2. Den viktigaste framgångsfaktorn för spridning av innovationer så de kommer alla elever i alla skolor tillgodo är god ledning på kommunnivå. Man kan inte delegera allt ansvar till den enskilda skolan.
  3. God användning av IT i skolan förutsätter ett antal styrande politiska beslut angående ekonomi, infrastruktur organisationsutveckling, pedagogiskt innehåll och teknik-användningsavtal. Det handlar om många förändringar som kräver politiskt ledarskap. Det kräver också samarbete mellan skolor i exempelvis utbildning, teknisk infrastruktur och gemensamma lärresurser, vilket kräver skolförvaltningens engagemang.
  4. Kommunerna har bollen. Varje kommun måste se över sina egna metoder och processer då det gäller ovanstående frågor.

Om man vill läsa hela rapporten så finns den här >>

Om Uno Unos:  Projektets syfte är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev i några kommuner och skolor, ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra.