Nytt kring stödinsatser och extra anpassningar – vad innebär det för dig?

ar-anpass-tilt

Sedan juni 2014 ger skollagen nya möjligheter att förenkla arbetet med stödinsatser för elever i behov. En viktig nyhet är möjligheten för lärare att själva besluta om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I Skolverkets allmänna råd från augusti 2014 beskrivs arbetet med extra anpassningar och mycket mer. Vad behöver ni göra nu på er skola eller i er kommun?

Se filmen om vad de nya råden innebär och hur man kan jobba med stödinsatser på webben.

Huvudman behöver:
  • Säkra att rutiner tas fram för extra anpassningar och särskilt stöd i kommun och skola
  • Följa upp att skolor har fungerande rutiner
  • Säkra att skolor har resurser för stöd
Rektor behöver:
  • Säkra resurser för stödarbetet
  • Uppdatera befintliga grundrutiner
  • Få till nya rutiner kring extra anpassningar
  • Säkra systematiskt kvalitetsarbete kring anpassningar och särskilt stöd
Elevhälsan (EHT) behöver:
  • Säkra medverkan i utredning och i utarbetande av större åtgärder
Lärare och annan skolpersonal behöver:
  • Sätta sig in i vad arbetet med extra anpassningar innebär
  • Samtala med elev och vårdnadshavare så snart som möjligt när svårigheter uppmärksammats
Mer om nya Allmänna råden här >>