Vägledning kring arbete med åtgärdsprogram

Med Gudrun Löwendahl-Björkman

Gudrun föreläste för ett hundratal personer i samband med Unikums årliga konferens för nyckelpersoner i februari 2013. Hennes förläsning handlade om ”Vägledning kring arbete med åtgärdsprogram – med utgångspunkt från skollagen, läroplanen och skolförordningen”. 

Sedan år 2000 har Gudrun arbetat mycket med pedagogiska utredning och åtgärdsprogram. Hon vill hitta smarta sätt att jobba kring dessa för både lärare, elever och föräldrar. Det måste vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Om vi alla hjälps åt kan vi göra så att varenda elev lyckas i skolan, samt att lärarna känner att de kan lyckas med sitt arbete.

Gudrun har även varit en av de externa referenspersonerna med i arbetet med att ta fram de nya Allmänna råden för Åtgärdsprogram som är på gång nu under våren 2013.

Avsikten med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram är att:
  • öka möjligheten för samtliga elever att nå kunskapskraven.
  • kunna ge bra stöd även när elever uppvisar andra svårigheter

Det är viktigt att åtgärdsprogram inte upprättas för att hålla ryggen fri utan att det görs för att hjälpa eleverna och även att utveckla verksamheten, påpekar Gudrun.

Mer om Gudrun Löwendahl Björkman 

På Unikums nyckelpersonträffar samlas ett hundratal utvecklingsledare och pedagoger från hela Sverige för att samtala om skolutveckling och vidareutveckling av webbtjänsten Unikum.