Se ändring av kunskapsutveckling de senaste 6 månaderna

statDen här terminen har vi på Unikum arbetat mycket med de nya funktionerna för kunskapsbedömning. Det har alla ni lärare också! Under höstterminen 2013 har över en miljon bedömningar publicerats i Unikum. Det är ju helt fantastiskt! Förutom att elever och föräldrar får proffsig och värdefull återkoppling kan pedagoger och skolledare använda statistiken för att hitta kloka sätt att förbättra resultaten.

 

Screen Shot 2013-12-11 at 13.29.19Nu har vi lanserat några efterlängtade förbättringar för kunskapsstatistiken. Nu kan man se utvecklingen jämfört med föregående halvår genom tydliga pilar till höger om prognosstaplarna och måluppfyllelse-procenten. Ni ser utvecklingen på alla nivåer: grupp/klass, skola och kommun. Dessutom är nu beräkningen av statistiken väldigt mycket snabbare! All statistik uppdateras nu direkt istället för endast en gång per dag.