Bättre utskrift av IUP med skriftliga omdömen

Ett litet steg för Unikum. Ett stort steg för det papperslösa samhället – eller? Att skriva ut IUP:er har inte funkat särskilt bra i Unikum, och det har tagit lång tid för oss att hitta en lösning på problemet. Nu tar vi första steget mot bättre utskrifter: utskrift av IUP till PDF. Klicka på skrivar-ikonen när du tittar på en elevs IUP så får du nu en PDF-fil med vettiga sidbrytningar och layout, och som ser likadan ut oavsett vilken webbläsare du använder. PDF-filen kan du enkelt skicka till en skrivare eller behålla som arkivkopia.

Nu när vi tagit detta första steg kommer vi successivt bygga om utskriftsfunktionen överallt i Unikum så att den skapar fina PDF-filer på samma sätt som för IUP. Vi siktar på fina utskrifter av LPP och Matriser som nästa steg. Vi kommer också arbeta med att göra det lättare att skriva ut skriftliga omdömen tillsammans med LPP:er och matriser. Dessa förbättringar dyker upp under denna termin.

Berätta vad ni tycker är bra och vad som behöver förbättras i vårt forum!