Aktivt pedagogiskt ledarskap i Trollhättan

Med blogg, planering och medarbetarsamtal i Unikum

Vid Unikums Nyckelpersonsträff i februari 2013 föreläste Eva Dahl och Tina Tenggren om hur de arbetar med det pedagogiska ledarskapet på F-9 skolan Kronan i Trollhättan. De inledde med att berätta hur de ser på sin rektorsroll. För ca 2 år sedan bestämde de sig för att kalla det Rektor 2.0. Det handlar, enligt Eva och Tina om att ha en pedagogisk idé, att vara en förebild t ex i det digitala, arbeta med ett formativt förhållningssätt samt med en tydlighet.

De vill förmedla sin bild av hur de arbetar med att leda lärares lärande och digitala lärprocesser genom att använda Unikum som stöd. De är övertygade om att frågan “Vad är det som stödjer lärares lärande?” hänger tätt ihop med “Vad är det som stödjer elevers lärande?” och att det kanske kan få komma mer i fokus om kravet på IUP tas bort.

Rektor 2.0 – om uppdraderade pedagogiska ledare

Eva och Tina funderar över hur den uppgraderade pedagogiska ledaren är samt vilka nya möjligheter ger digital teknik? “Vår pedagogiska idé är att arbeta med förebildlighet.” säger Tina. Hon berättar vidare att det som hon gör som ledare ska kunna fungera som en modell för hur pedagogerna kan göra med sina elever. Det är viktigt att inte bara säga en massa viktiga saker utan också göra det. De har ett formativt förhållningssätt i sitt ledarskap. Lärares lärande handlar också om att göra och inte bara att prata om det. Det är viktigt att utvecklingsarbetet ska synas i arbetet med eleverna och inte bara stanna på det teoretiska planet.

Det är i klassrummet det händer

Hur ställer man frågor som leder till att medarbetarna tänker själva och håller fokus på rätt saker? är något som de funderar mycket kring. “Det är också viktigt att vi ser oss som lärande rektorer för att parallella processerna med lärande lärare och lärande elever ska fungera.”, säger Eva.

Alla medarbetare har en utvecklingsplan

När Eva och Tina jobbar med sina medarbetare så jobbar de med olika delar i Unikum som digitalt stöd. Varje medarbetare har en utvecklingsplan där både de och rektorerna kan förbereda sig inför medarbetarsamtal. Först skriver medarbetarna och sedan går rektorerna in och kommenterar samt ställer frågor. I Skolbanken hittar du Kronans utvecklingsplan.

Tina och Eva träffar sin personal kontinuerligt under året och har flera kortare samtal på ca 30 minuter som är förberedda i Unikum. Det gör att de också får en möjlighet att upptäcka och avgöra behovet av fysiska möten. Lärande handlar, enligt Eva och Tina, om ställa rätt frågor och inte om att ha rätt svar. De försöker att ställa frågor som får medarbetarna att tänka kring sitt eget lärande.

Vid samtalen diskuterar de målen som medarbetarna har satt upp. Alla pedagogers mål blir små delar av hela skolans utveckling. Det är viktigt att utvecklingsarbetet inte blir något oöverstigligt för medarbetarna berättar Tina och Eva. På det här viset kan alla bidra, men behöver inte se det som något gigantiskt som känns alldeles för stort.

Unikum blir en reflektionsyta för skolans utveckling

Tina och Eva gör också Pedagogiska planeringar i Unikum till medarbetarna. Det är skolans utvecklingsarbete som synliggörs där. Just nu handlar det om att sätta fokus på att utveckla kvaliteten på undervisningen för att stödja elevens lärande och framgång i skolan.

I Skolbanken finns Kronans pedagogiska planeringar

kronan1

 

De pedagogiska planeringarna i kopplade till Kronans vision. Det är i dem som de tar utgångspunkt i samtalet, i reflektionerna och i frågorna till pedagogerna.

 

 

 

 

 

 

kronan2

En av de pedagogiska planeringarna heter ”Det är i klassrummet det händer” och med hjälp av den ska skolans utvecklingsarbete särskilt utveckla kvaliteten på undervisningen för att stödja elevens lärande och framgång i skolan.

Tar även hjälp av både portfolio och lärblogg

Pedagogerna använder Unikum som en reflektionsyta för att jobba med Kronans utvecklingsområden. Det blir synligt både för pedagogen själv och för rektorerna.

Främst använder pedagogerna portfoliodelen i Unikum medan andra väljer att arbeta med lärloggen. De väljer oftast det verktyp som de arbetar med tillsammans med eleverna. Det är här pedagogerna synliggör sitt eget lärande, precis som eleverna gör i sitt arbete. Många av pedagogerna väljer att spela in filmsnuttar när de visar hur de har arbetat med sitt mål. Andra väljer att ta bilder.

Kvalitéten i undervisningen har kommit i fokus

Det Tina och Eva hittills har sett är t ex att undervisningens kvalitet till vissa delar har höjts, man samtalar mer om undervisningen och kvalitén i undervisningen har kommit mer i fokus. Eftersom samtalen är förberedda i utvecklingsplanen så sker samtalet på lika villkor det blir högre kvalitet på själva samtalet. Allt har dock inte fungerat helt smärtfritt. Nästa steg blir att få snurr på de täta mötena och att förbereda det skriftliga i god tid inför samtalen, men det är Tina och Eva förhoppningsfulla kring. Det är en långsiktig satsning för att öka kvalitén i arbetet.

Storheten är ju att man kan koppla ihop allting i Unikum och se helheten och hur det hänger ihop

“Storheten är ju att man kan koppla ihop allting i Unikum och se helheten och hur det hänger ihop.” säger Tina. “Unikum möjliggör också en tät återkoppling till pedagogerna”, fortsätter Eva och lägger till “Det här arbetssättet stödjer oss i det systematiska kvalitetsarbetet.”

Intervjuv med Tina och Eva

I samband med konferensen intervjuas Tina och Eva av Nennah Strömfeldt från gymnasieskolan YBC.

Fakta

Kronan är en F-9 skola som ligger i hjärtat av Kronogården i Trollhättan. Här går cirka 420 elever.

Mer om Kronan i Trollhättan här

Följ Kronan på Facebook här eller på Twitter på #kronan

 

Kontaktperson

Tina Tenggren, Eva Dahl

Rektorer

tina.tenggren@kub.trollhattan.se, eva.kro.dahl@kub.trollhattan.se

 

Vid pennan:

Emma Rosén, Projektledare på Unikum

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.