I Uppsala kommuns grundskolor har digital kompetens blivit satt på kartan med Unikum som ledsagare, berättar Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare.

På Unikums Nyckelpersonsträff 2019 berättade Sara om grundskolornas pedagogiska utvecklingsarbete utifrån tre fokusområden:

  • Digitalisering
  • Bedömning för lärande
  • Tillgänglig lärande

Sara berättade hur Unikum blev ett bra verktyg för att sätta digitaliseringens olika frågor på agendan och något för alla att samlas kring. Ett gemensamt system är en bidragande faktor till att förfina bedömningsprocesser och växa tillsammans, säger Sara Lundberg. När Unikum används fullt ut för bedömningsprocessen blir den transparent och bidrar till likvärdighet och ett tillgängligt lärande.

Läs mer om hur Unikum kan vara ett pedagogiskt stöd!