Arbeta med Unikum lärlogg i förskolan

- Pedagogisk dokumentation på Tvets förskola, Orust

På Tvets förskola på Orust arbetar pedagogerna Anne Abrahamson och Petra Rolandén. Vid en föreläsning på Unikums Nyckelpersonsträff berättade de om sitt arbete med dokumentation i förskolan samt hur de använder Unikum som stöd för sin dokumentation.

När Anne och Petra jobbar med dokumentationen är det inte för dokumentationens skull i sig. Anne säger: “Det är viktigt att det blir roligt och intressant även för barnen. Att föräldrarna är med på tåget har också stor betydelse.”

Anne inledde föreläsningen med att berätta att som ren informationskanal till föräldrarna använder de bloggfunktionen i Unikum och när de arbetar med barnen är det lärloggen och pedagogisk planering som de framförallt använder.

Reflektionen är viktigt och gärna med föräldrarna involverade

cvcvcvVid ett nytt temaområde börjar Anne och hennes kollegor att  göra en pedagogisk planering i den modul i Unikum som heter just Pedagogisk planering. Där gör pedagogerna sin planering för området som de ska jobba med tillsammans med barnen. Planeringen kopplas också till läroplanen så att det är tydligt vilka mål man jobbar med. Anne visade planeringen för ett ormtema som innehöll naturvetenskap, matematik och teknik.
tvet_orust_2

 

 

 

 

 

 

 

 

I Skolbanken kan du se hela Tvets pedagogiska planering på tema Orm

Barnen får under temat samla information, träna och diskutera matematiska samt tekniska begrepp, öva mod, uppträda, osv. Under arbetets gång dokumenteras barnens lärande i Lärloggen i Unikum. Dokumentationen består av text, film och bilder. Föräldrarna kan följa barnens arbete kontinuerligt.

När Anne var klar med sin presentation lämnade hon över till Petra som berättade hur de jobbar på hennes avdelning med dokumentation. Det är mycket som är gemensamt för hela förskolan, t ex arbetar man på samma sätt med blogg, pedagogisk planering och lärlogg.

Det tema som Petras avdelning håller på med heter Solrosens experiment- och uppfinnarklubb. De har en galen uppfinnare som hälsar på och man startar en uppfinnarklubb tillsammans med barnen.

I Skolbanken kan du se hela Solrosens planering
tvet_orust_1

Då Petra och hennes kollegor vill att föräldrarna ska vara involverade i barnens arbete så har de skickat med barnen hemexperiment som de har fått göra hemma tillsammans med sina föräldrar. En del av föräldrarna filmade barnens experiment och la in i sina barns lärlogg.

Barnen får sedan berätta om sina experiment på förskolan och allt dokumenteras i barnens lärlogg i Unikum. Petra säger att reflektionen är viktigt och gärna med föräldrarna involverade. Som komplement till den digitala dokumentationen så tas också foton som sätts upp som väggdokumentation, och där kan barnen tillsammans prata om det man gjorde.

Om du vill läsa mer om Annes arbetssätt kan du läsa en artikel i Lärarnas tidning

 

Kontaktperson

Petra Rolandén, Anne Abrahamson

Pedagoger, Tvets förskola

petra.rolanden@orust.se, anne.abrahamson@orust.se

 

Vid pennan:

Emma Rosén, Projektledare på Unikum

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.