Bättre stödinsatser till elever med hjälp av digitalt verktyg

Rektor Bodil Samuelsson har lyckats förbättra arbetet med stödinsatser för både sina lärare och sig själv. Dessutom har de förbättrade rutinerna lett till att eleverna får den hjälp de behöver snabbare. “Vi jobbar smartare!” säger Bodil.

Bodil SamuelssonUnder hösten 2014 har Bodil Samuelsson, som är rektor på Ätranskolan och Okome skola i Falkenbergs kommun, jobbat med stödinsatser i Unikum på den ena enheten och den andra är i startgroparna nu. I april 2014 berättade hon och en av hennes lärare, Sabina Mårtensson, om sina tankar kring arbetet med stödinsatser. De lyfte fram att de hade förhoppningar om att arbetet skulle bli enklare och att de skulle slippa jaga både information och varandra för att få till förändringar i klassrummet.

Ett kraftfullt verktyg för rektor

“Jag blir jätteglad när jag går in på skolöversikten för stödinsatser. Det är supersmidigt att kunna se hur det ser ut i de olika klasserna på skolan och sedan kunna klicka sig vidare för att få mer information. Jag använder Unikum vid varenda konferens där elevärenden förekommer.” säger Bodil.

Varannan vecka har hon möte med elevhälsoteamet. Då går de in och tittar i Unikum, men det händer även att Bodil eller någon ur elevhälsoteamet går in oftare än så. “Vi får ett väldigt bra underlag för våra diskussioner.”

Klassöversikt över Stödinsatser i Unikum för visningsskolan

Bodil använder också Unikum vid varje klasskonferens. Det gjorde hon inte tidigare. Tack vare arbetet med stödinsatser har de sett över sin dokumentation även när det gäller andra delar än stödinsatser. Lärarna blir tydligare i det de skriver om elevernas kunskaper eftersom att det blir väldigt uppenbart att tiden på till exempel klasskonferenser kan användas mer effektivt om alla kommer förberedda. Bodil berättar också att hon kan fånga upp elever som behöver stöd tack vare att hon är påläst. “Unikum blir en slags katalysator för vårt arbete.”

Lärarnas hemmaplan

På Ätranskolan är lärarna vana vid att använda Unikum och det gör att arbetet med stödinsatser har flutit på väldigt smidigt. Det är deras hemmaplan och många upplever att det är smidigare att gå in och skriva i Unikum än att plocka fram en pappersblankett som de gjorde tidigare. Nu vet de också att Bodil får informationen direkt och att de slipper skicka saker med internposten och vänta länge innan de får återkoppling.

Tidigare sa många av lärarna att de ville lägga sin tid på att jobba med pedagogiska frågor, medan de nu upplever att de använder tiden till rätt saker och Bodil hör inte längre den typen av kommentarer. “De ser det som ett verktyg för att barnen ska få så bra hjälp som möjligt.”

Ett verktyg för att barnen ska få så bra hjälp som möjligt.

De diskussioner som lärarna har handlar om vad som är en extra anpassning, vad som klassas som åtgärdsprogram och vad som faktiskt är en del av lärarnas vanliga uppdrag där alla elever ska nå sin fulla potential.

Har det blivit någon skillnad för eleverna?

Tre barn

En stor och viktig skillnad för eleverna, enligt Bodil, är att insatserna sätts in tidigare tack vare att det går fortare med dokumentationen och lärarna får snabb återkoppling från rektor. De kan sätta igång med insatserna omedelbart. Arbetet har blivit smidigare och lättare, precis som de hoppades på, men viktigast är dock att eleverna får det stöd de behöver och har rätt till.

Något som Bodil dock inte vill förändra är hur informationen når elever och deras föräldrar. “Det är så klart väldigt viktigt att ett besked om stödinsatser inte ska ske genom ett digitalt verktyg, varken nu eller i framtiden.”

Slutsatser från Ätranskolan

Jag som rektor får en helt annan inblick än vad jag hade tidigare.

Bodil berättar att hon har förändrat sitt arbete sedan de drog igång arbetet med stödinsatser i Unikum. Tidigare upplevde hon, i sin roll som rektor, att hon fick handjaga information samt att både hon och lärarna hade en ganska hög grad av irritation på grund av att arbetet inte flöt på speciellt smidigt. Nu finns all information samlad på ett ställe och lärarna vet att Bodil har samma information som de har direkt när de skriver det.

“Jag som rektor får en helt annan inblick än vad jag hade tidigare.” berättar Bodil. “Unikum hjälper mig att få en bakgrundsbild till hur det ser ut för en enskild elev eller i en klass. Det i sin tur gör att jag kan ställa rätt frågor till lärarna. Uppföljningen av arbetet blir också bättre.” Både Bodil och hennes lärare upplever att de slipper ha en del möten som de hade tidigare. Nu kan var och en gå in och titta i Unikum för att bli uppdaterad istället för att boka in ett möte.

Jag slipper jaga efter papper.

De förhoppningar som de hade inför att de skulle prova att jobba med stödinsatser i Unikum har införlivats och de har dessutom fått en del positiva bieffekter som de inte väntat sig. Arbetet är enklare och de slipper jaga information för att få till ett bra arbete för elever i behov av stöd.

I början av 2015 kommer Bodils andra enhet, Okome skola, också att börja använda stödinsatser i Unikum. Det ser Bodil fram emot då hon bara ser stora fördelar med att sköta arbetet med stödinsatser digitalt. Den största vinsten är att allt finns samlat. “Jag slipper jaga efter papper.” Dessutom är jag mycket mindre irriterad tack vare att jag slipper att tjata på folk. “Jag blir proffsigare i min rektorsroll tack vare att jag har en samlad bild av hur situationen kring stödinsatser ser ut.”

Vill du veta mer om stödinsatser i Unikum?
Kontaktperson

Bodil Samuelsson

Rektor, Ätranskolan och Okome skola i Falkenberg

bodil.samuelsson@falkenberg.se

 

Vid pennan:

Emma Rosén, Unikum, emma.rosen@unikum.net

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.