Likvärdig bedömning och sparad tid

- så jobbar Furulundsskolan smartare

“Hos oss var det en icke-fråga om man skulle göra förberedelser inför utvecklingsamtal eller inte. Hur ska vi kunna vara bra mentorer om vi inte vet hur det går för eleverna i de olika ämnena?” berättar Maria Larsson som är lärare för elever i årskurs 6-9 i Furulunds skola i Partille.

När det kom nya direktiv kring dokumentationen i skolan under 2013 tog Furulunds skola chansen att jobba smartare. Eleverna har fått mer delaktighet i sitt lärande och tätare återkoppling på sitt skolarbete. Vägen till framgång såg ut så här:

Det blir mindre förarbete för lärarna inför utvecklingssamtal

  • Kommunikation med eleverna under och efter arbetsområden.
  • Mindre förarbete för lärarna inför utvecklingssamtal.
  • Införande av elevledda utvecklingssamtal för att öka elevdelaktigheten.

Maria Larsson, lärare Furulunds skola

Maria har jobbat med bedömningsmatriser sedan länge och tycker att det är ett bra sätt att ge eleverna snabb och likvärdig bedömning. På Furulunds skola har man jobbat fram matriser för olika moment eller förmågor och använder dem återkommande under de fyra år som eleverna går på skolan. Det är så kallade progressionsmatriser, vilket betyder att de har 4 steg och inte några kunskapskrav. Matriserna underlättar det formativa arbetet så att det blir tydligt för eleverna vad de kan utvecklas i nästa gång.

Ett exempel på en matris från Furulunds skola är en som handlar om bokanalys >>

Bedömningsmatris bokanalys
Skolarbete i Google Apps

Maria och hennes elever jobbar mycket i Google Sites och Google Drive. I Sites, som är en lätthanterlig webbsida, samlar de all information och i Drive skriver de sina texter och där kan Maria skriva kommentarer för att eleverna ska veta hur de ska utveckla sitt arbete. Alla bedömningar samlar de i Unikum.

Kommentarerna som Maria skriver i Google Drive är alltid till för att eleverna ska kunna utveckla sina texter. Exempelvis kan hon skriva “Tänk på att utveckla…” eller “På vilket sätt påverkade den industriella revolutionen livet för människorna?” Det är alltid kopplat till det som ska bedömas och som finns med i matrisen. Eleverna vet vad de ska visa upp i sina arbeten tack vare att de kan titta i bedömningsmatrisen.

Bedömningar i Unikum

När de är klara med ett arbetsområde får eleverna oftast självskatta sig i Unikum, men det är inte alltid Maria får till det. Lärarnas bedömning består av klick i matrisen och en kortfattad kommentar. Maria berättar att hon brukar göra en tredelad kommentar:

  • Det här har du gjort.
  • Så här ligger du till i förhållande till målen.
  • Det här behöver du utveckla till nästa gång.

“Kommentaren ska vara kort och innehållsrik. Arbetsbördan ska ligga hos den som får kommentaren och inte hos den som skriver den. Jag har funderat mycket kring det där med vad som är mest effektivt för ett större lärande och jag tror inte att det är en jättelång kommentar.” säger Maria.

Jag är klar med arbetet när jag kliver ut ur klassrummet.

Ett exempel på vad en elev kan behöva utveckla till nästa gång är: “Tänk på att utveckla analysen genom att koppla till andra exempel.”

TidsbesparingElever redovisar

När Marias elever har muntliga redovisningar har hon matrisen framför sig och gör bedömningen direkt. Eleverna får direkt återkoppling på det de gjort. En stor vinst för henne som lärare är att det är så oerhört tidsbesparande. “Det är så lyxigt. Jag är klar med arbetet när jag kliver ut ur klassrummet och jag kan lita på att eleverna har fått en bra bedömning då vi jobbat fram matriserna i lugn och ro i förväg.”

Betygsunderlag

Eftersom alla lärarna gör kontinuerliga bedömningar i Unikum så finns betygsunderlaget nära till hands och de kan resonera om det under läsårets gång. Tidigare hade Maria ofta betygssamtal, men nu vet eleverna oftast var de ligger och det blir inte så mycket diskussioner. “Om de är osäkra ber jag dem titta i matriserna i Unikum så kan vi prata när de gjort det, men oftast blir det inget samtal för de hittar den information de behöver där.”

Utveckling framåt

Om Maria fick önska skulle hon och hennes kollegor jobba ännu mer med matriserna tillsammans med eleverna så att de i ännu högre utsträckning förstod vad som förväntas av dem. “Det vore ju fantastiskt om vi kunde ta upp exempel och synliggöra vad som kännetecknar en viss nivå.” funderar Maria. Det är ett utvecklingsområde framåt. Eleverna får dessutom öva på att tänka metakognitivt vilket ju är en viktig förmåga.

Marika Abrahamsson”Äntligen ett verktyg som fokuserar på det pedagogiska och inte på administration”,  menar utvecklingsledaren i Partille kommun, Marika Abrahamsson.

Kontaktperson

Maria Larsson

Lärare, Furulunds skola Partille

maria.Larsson@edu.partille.se

 

Vid pennan:

Emma Rosén, Unikum

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.