Elevledda utvecklingssamtal blir mer äkta

- Högre kvalitet och mer effektiva arbetssätt på Furulundsskolan

Elever som äger sitt eget lärande och som har koll på vad de behöver utveckla är väl varje lärares dröm? Lärarna på Furulunds skola i Partille gjorde en stor förändring för drygt ett år sedan och såg resultat direkt.

Det blir ett mer äkta samtal och saker som aldrig hade kommit upp på bordet kommer fram när eleverna leder sitt samtal.

På Furulunds skola i Partille leder eleverna själva sina utvecklingssamtal. Några lärare provade på det för drygt 2 år sedan och sedan hösten 2013 leder alla elever på skolan själva sina utvecklingssamtal. För Maria Larsson, som är lärare på Furulunds skola, handlade det främst om elevdelaktighet, men också en möjlighet att komma närmare sanningen. “Det blir ett mer äkta samtal och saker som aldrig hade kommit upp på bordet kommer fram när eleverna leder sitt samtal.” säger Maria.

Utvecklingssamtalen på Furulunds skola ligger i början av terminen och som underlag till samtalet använder eleverna sig av:

  • Betygen.
  • En kommentar som lärarna skriver i Unikum samtidigt som de sätter betyg.
  • Underlaget i Unikum i form av matriser med kommentarer.

Furulunds skola, Partille

Innan förändringarna skrev eleverna en kommentar i varje ämne och lärarna svarade på dessa kommentarer. Det var ett bra sätt tycker Marie, men som de jobbar nu är mycket bättre. Förutom att det blir bättre kvalitet för eleverna, så är det också en stor tidsbesparing för henne som lärare. Hennes förberedelsetid är i princip helt borta. Hon behöver bara läsa igenom vad varje elev har förberett inför sitt samtal. Kommentarerna som hon skriver vid betygssättning är enkla att skriva då hon ju ändå är inne i “bedömningsbubblan” och behöver fundera över elevens kunskaper.

Eleverna har en dagordning som de använder sig av både vid förberedelser och under själva samtalet. Furulunds skolas utvecklingssamtalsmall kan man hitta i Skolbanken.

En av förberedelserna inför utvecklingssamtalet är att eleverna får skriva en reflektion i sin Lärlogg där de funderar över sitt skolarbete utifrån de här frågorna:

  • Det här har jag blivit bättre på sedan förra samtalet.
  • Det här är jag nöjd med i mitt skolarbete.
  • Det här kan jag jobba mer med/göra bättre.
  • Det här kan vara bra mål att jobba mot för mig.

“Det är viktigt att eleverna verkligen får tid att arbeta med sina reflektioner i skolan. Det krävs tid för att det ska ge den effekt man vill.” berättar Maria.

Själva samtalet är ett trepartssamtal mellan elev, förälder och mentor. Maria tycker att en av de stora fördelarna med elevledda utvecklingssamtal är att det blir mycket tydligare vad eleven egentligen tycker är viktigt.

Slöjden är helt fantastisk för mig, jag skärmar av och bara kör!

Maria berättar att en elev sa vid sitt första elevledda utvecklingssamtal: “Slöjden är helt fantastisk för mig, jag skärmar av och bara kör!” Hon hade aldrig hört honom prata på det viset och är säker på att det inte kommit fram om det varit ett lärarlett samtal. Helt plötsligt handlade samtalet om det som var viktigt för honom och han kunde då också uttrycka när han jobbade bra.

Under samtalet utvärderar eleverna de mål som de satte upp vid förra samtalet och de sätter också upp ett nytt mål att jobba mot.

Varje vecka har eleverna på Furulunds skola mentorstid när de dels får skriva reflektioner kring sitt lärande i sin Lärlogg i Unikum, dels ha ett mentorssamtal där de diskuterar hur det går med den överenskommelse de har satt upp. Innehållet i reflektionen i Lärloggen kan vara lite olika, men det viktiga är att eleverna har en regelbunden reflektionstid. Det gör dem också väl rustade inför sitt utvecklingssamtal.

Har man en gång börjat så vill man inte gå tillbaka.

Maria tycker inte att det finns något alternativ till elevledda utvecklingssamtal. “Har man en gång börjat så vill man inte gå tillbaka.” Det finns mycket som är bra med det, men framförallt handlar det om två saker: elevdelaktighet och ett effektivare arbetssätt som lärare.

Kontaktperson

Maria Larsson

Lärare, Furulunds skola Partille