Enklare, bättre och roligare med Unikum

Pedagogisk dokumentation på Bifrost förskola i Mölndal

Leonardo Contreras är förskollärare och jobbar på Bifrosts förskola i Mölndal, en av Nordens största förskolor med elva avdelningar. På Unikums Nyckelpersonsträff fick vi lyssna till Leos berättelse kring erfarenheterna av att införa ett webbverktyg för pedagogisk dokumentation. Vilka tankar har poppat upp under resans gång? Vilka effekter kan de se idag? Häng med på hela resan där allt började med en kurs i pedagogisk dokumentation...

Det hela började med att en pedagog gick en kurs i pedagogisk dokumentation 2011-2012. Vi märkte då att de verktyg vi hade för dokumentation av verksamheten inte gick ihop med vår förändrade syn på barn och deras lärande. Vi försökte oss på en del digitala lösningar med vettigt innehåll, men dessa var alldeles för problematiska ur en rent praktisk synvinkel. Vi kom fram till att vi behövde ett enkelt verktyg som skulle hjälpa oss i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete men även bidra till verksamhetsutveckling. Tanken med ett digitalt verktyg var att det skulle vara enkelt och snabbt. Vi har mycket bättre koll på styrdokumenten nu.

Vi har mycket bättre koll på styrdokumenten nu

Annat som hände vid den här tidpunkten var att vi köpte in en iPad till varje personal samtidigt som vi gjorde en liten utbildningsinsats kopplat till detta. Upplevelsen bland pedagogerna var då ganska negativ men en positiv effekt var alla viktiga frågeställningar som poppade upp exempelvis “Vad ska vi göra med plattorna? och Vad är syftet egentligen?”.

Bifrost_lärloggAtt börja i det lilla var ett trumfkort

I denna veva togs även ett beslut i Mölndals kommun att förskolorna skulle få tillgång till och börja använda webbverktyget Unikum. För att snabbt och enkelt komma igång bestämde vi att till nästa pedagogiska forum så skulle alla pedagoger ha provat att göra minst ett inlägg i lärloggen på ett barn. Dessa skulle vi resonera och diskutera utifrån på den kommande träffen. Detta visade sig vara ett väldigt lyckat drag! Attityden var helt ändrad. Pedagogerna upplevde Unikum som ett bra verktyg, enkelt och snabbt att använda.

Nästa steg var att vår chef bestämde att vi skulle ta de tidigare gjorda logginläggen och presentera dem för föräldrarna på de kommande utvecklingssamtalen. Vi gjorde upp en plan där vi säkerställde att alla föräldrar hade färdiga inloggningsuppgifter, samt att varje barn hade ett inlägg på sin logg. Genom att i lugn och ro visa föräldrarna på utvecklingssamtalet hur Unikum ser ut och hur säkerhet och offentlighet regleras i systemet fick vi de flesta föräldrar med oss. Dessutom uppskattade många att samma system skulle följa barnen upp genom hela deras skolgång.

Se film-intervju med Leonardo!

Så här använder vi Unikum på vår förskola

Bloggen – Använder vi för kommunikation med föräldrarna. Här finns också det som blir dokumentation för hela gruppen (inte enskilda barn).

Lärloggen – Här jobbar vi med dokumentation för ett enskilt barn som bara dennes vårdnadshavare ser. Det är både text, bild och filmsnuttar som kan kopplas till läroplanen Lpfö98. Pedagoger skriver och reflekterar och berättar till bilderna och vårdnadshavarna har möjlighet att kommentera och det blir en bra dialog med föräldrarna kring barnets utveckling. En slags samlingsportfolio.

bifrost_blogg

Portfolio – I denna del lägger vi in ett utvalt material som kopplas till fokusområden i läroplanen och ligger till grund för utvecklingssamtalen. Detta är en viktigt del i den pedagogiska dokumentationen.

Innan vi fick Unikum hade vi en tydlig uppdelning med ca 7 ansvarsbarn per pedagog. Men nu har vi tänkt om där. Eftersom det är så lätt att dokumentera i vardagen med hjälp av iPads och Unikum så har vi börjat vara mer flexibla i vilken pedagog som just nu varit mest involverad i ett barns dokumentation. Det har blivit friare och skapat fler möjligheter tycker vi. Bättre för både oss, barnen och föräldrarna.

I övrigt har de olika avdelningarna fått fria händer gällande hur de vill jobba med Unikum. Det som hände var att det uppstod många bra diskussioner och frågor kring hela vårt uppdrag och vår verksamhet. T ex: Vad ska vi skriva? Vem ska skriva? Detta har lett till ett betydligt ökat fokus från pedagogernas och förskolechefens sida på styrdokumenten.

Funderingar & lärdomar

Det som är en av de stora vinsterna för oss är att vi har börjat föra dialog om en mängd viktiga frågeställningar kring våra yrkesroller, vårt ansvar och uppdrag. Frågor som egentligen inte har att göra med Unikum i sig men som på ett naturligt sätt kommit upp till ytan genom att vi gemensamt höjt vår medvetenhet tack vare verktyget som gjort dokumentationen enklare att ta del av för oss alla. Exempelvis: Hur gör vi med de som talar andra språk? Unikum är idag tillgängligt bara på svenska. Då började vi fundera på hur hanterade vi detta förut. Då hade vi enstaka gånger tolk men i princip har ju denna fråga alltid funnits. Det är bara det att den lyfts upp och tydliggjorts i samband med att började använda digitala verktyg. Och det är bra. Det vi kommit fram till är att Unikum hjälper oss att tänka till kring hur och vad som ligger bakom vårt agerande i förskolan. Eftersom vi jobbar mycket med bilder har barnen lättare att själva, eller med hjälp av ett äldre syskon visa och berätta vad som händer på förskolan, i lugn och ro i hemmet. Vi hoppas att detta leder till större delaktighet och inkludering, åtminstone hoppas vi nå fler och på ett mer naturligt sätt än förut.

Föräldrarnas delaktighet har ökat markant

En annan fråga som vi bollat fram och tillbaka har varit “Hur gör vi med dom som inte har tillgång till dator?”. När vi tittat närmre på denna fråga visar det sig att de allra flesta faktiskt har tillgång till dator i någon form. Vi har diskuterat att man faktiskt kan skriva ut bilder och lämna ut analogt. Detta är definitivt inte optimalt, men genom att samtala om det är vi bättre rustade när vi väl står inför problemet.

Det har blivit enklare och roligare att dokumentera

Totalt sett upplever vi att det har blivit mycket bättre med Unikum. Det har blivit enklare och roligare att dokumentera både stort och smått i vardagen, och vi har med hjälp av Unikum börjat uppmärksamma vad är det vi gör och hur vi jobbar. De olika yrkesrollernas uppdrag har börjat diskuteras med start i personalgruppen istället för som direktiv uppifrån. Våra styrdokument har blivit mer levande i vårt kollektiva medvetande. Dessutom vet vi att föräldrarnas upplevelse av delaktighet har ökat markant. Detta väljer vi att koppla ihop med införandet av Unikum, eftersom båda förändringarna sammanstrålar. Barnen känner sig stärkta och kan leda samtal kring sin egen utveckling, eftersom det numera finns något gemensamt att utgå ifrån.

Det har blivit enklare och roligare att dokumentera

Vi har gått från ett fokus på det enskilda barnet till att vi nu istället diskuterar mer kring verksamhetens dokumentation och utveckling vilket är en positiv effekt som vi redan fått. Och ändå har vi bara börjat vår spännande resa.

Fakta

Bifrost förskola i Mölndal >> är en kommunal förskola, en av Nordens största med 11 avdelningar. Bifrost använder webbverktyget Unikum för pedagogisk dokumentation och dialog med föräldrarna.

Verksamhetsplanen för Bifrost >> innehåller 6 sex fokusområden som är språk, IKT, tematiskt arbetssätt, pedagogisk dokumentation och inkluderande lärmiljöer. Inom dessa områden formulerar pedagogerna därefter sin lärplan som anger arbetet i den barngrupp det gäller. Tematiska arbetssätt och nära dialog med hemmet är några av ledorden.

Leonardo Conteras delade med sig av sin berättelse på Unikums nyckelpersonsträff  6-7 februari 2014 >> Fotona på Leo samt filmen i berättelsen gjordes i samband med Nyckelpersonsträffen.

 

Kontaktperson

Leonardo Conteras

Förskollärare, Bifrost förskola i Mölndal

leonardo.contreras@skola.molndal.se

 

Vid pennan:

Camilla Hagblom, Unikum, camilla.hagblom@unikum.net

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.