När Unikum kopplade på reflektion och analys såg vi att Wow, det här är ett verktyg för oss! berättar Pia Maria Berg, utvecklingsledare från Dibber AB. Den största framgången är att man kan gå hela kvalitetshjulet runt i Unikum.

På förskolorna Dibber AB har de fått snurr på det systematiska kvalitetsarbetet. För att få det att fungera har de under processens gång stött på både framgångar och utmaningar.

Några av framgångarna har varit att ha:

  • En tydlig organisation med Lokalt Unikumansvariga
  • Handledning i systematiskt kvalitetsarbete
  • God samverkan med vårdnadshavare

Hör och se mer om detta i filmen!

Läs mer här om du vill veta mer om hur Unikum kan ge dig stöd i ditt systematiska kvalitetsarbete i förskolan