Formativ bedömning i Tullbroområdet

- med webbstöd från Unikum

På Tullbroskolan och Schubergsskolan i Falkenberg har man valt att jobba formativ för att utveckla elevernas kvalitativa förmågor. I filmen nedan berättar elever, pedagoger och rektorer om sitt arbete med formativ bedömning med hjälp av webbtjänsten Unikum.

Under ett antal år med start 2005 valde skolområdet Tullbro i Falkenbergs kommun att fokusera all kompetensutveckling för lärarna på bedömning och planering. Det här har resulterat i medvetna elever med tydliga målbilder och framförallt professionella lärare med siktet inställt på motiverade elever och tydligt fokus i undervisningen.

Projektet inleddes med en kick-off tillsammans med Helena Moreau och Steve Vretman för att senare få ett eget liv i Tullbroområdet. Lärare har fått skriva planeringar tillsammans, prova ut dem och sedan tillsammans med både elever och övriga ämneskollegor ta fram bedömningskriterier. Både omfattande och ambitiöst men har i efterhand visat sig mycket väl investerad tid inför arbetet med att förstå nya läroplanen, Lgr11.

Det är viktigt att veta var man är så att man har någon koll för annars kan man inte bli bättre på det - Hanna, elev

I samband med att projektet startade införde skolorna webbstödet Unikum, ett samarbetsverktyg där lärare, elever och föräldrar kan följa och stötta eleven i sitt lärande. Där lägger lärarna upp sina planeringar och på så sätt kan dessa ses och vidareutvecklas av andra lärare, i och utanför kommunen. Samtidigt finns de tillgängliga för elever och föräldrar. På samma sätt återfinns Tullbros bedömningsmatriser i Unikums nationella bank – enkelt och smidigt för alla att nå och ta del av.

Fredrik Andreasson och Pia Hjertström, två av rektorerna, poängterar att det här inte är en ”tekniksatsning” utan att det uppstod ett behov att förenkla hanteringen som kom med det formativa arbetssättet. Lärarna behövde t.ex. enkelt kunna dela och samarbeta kring elever och material – och skolorna valde att göra det genom ett digitalt verktyg.

Se filmen om hur skolorna jobbar formativt!
Hösten 2012 filmades elever, lärare och rektorer för att dela med sig av hur man jobbar i Tullbro och varför.
Klicka nedan för att se den inspirerade filmen!

Vill du också jobba formativt och digitalt? Anmäl ditt intresse på www.unikum.net/formativ

 

Kontaktperson

Fredrik Andreasson

Rektor

fredrik.andreasson@edu.falkenberg.se

 

Vid pennan:

Lotta Fransson, Unikum

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.