Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är säkrad? Om detta berättar förskollärarna Ann Sofie Lövgren, Lotta Eriksson och Helena Schylander från Nykvarns kommun.

Genom att arbeta med en cirkelprocess utifrån frågeställningarna Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev det? har pedagogerna i Nykvarn skapat ett flexibelt arbetssätt där barnens tankar och intressen tas tillvara. De utvecklar kontinuerligt sin verksamhet utifrån tre steg:

  • Steg 1 handlar om Planeringar
  • Steg 2 om Dokumentationen, både för grupper och enskilda barn
  • Steg 3 är reflektion och analys.

Genom reflektion och analys samt överblick över kopplingar till dokumentationer ger det oss en trygghet i att vi har säkrat kvaliteten i verksamheten, säger Helena Schylander.

Titta på filmen för att ta del av hur förskolorna i Nykvarn lägger upp det pedagogiska arbetet. Är du nyfiken på att veta mer om Unikum i förskolan får du mer information här!