Och så enkelt kan det vara!

- formativ bedömning med moderna verktyg.

Gudhemsskolan, Falköping

Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att prata om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

Mattias inleder med att berätta om varför han har valt att använda Google apps i sin undervisning. Han insåg att han behövde ett verktyg som kunde hjälpa honom att bedriva formativ undervisning på riktigt. Det verktyg han fastnade för var Google apps. I sin svenskundervisning använder sig Mattias av flera olika verktyg i Google apps, men kanske främst google documents och det är detta han och tjejerna kommer berätta mer om under de femtio minuter de har till sitt förfogande.

I google documents kan Mattias ge eleverna respons under arbetets gång. Han har möjlighet att kommentera delar av en text och inte alltid helheten och eleverna kan själv välja när de vill ta till sig responsen och vad de vill göra med den. De behöver inte göra avbrott i sitt skrivande för att få en kommentar.

Jag tror ingen som lyssnat på detta går härifrån utan att tänka vilka fantastiska möjligheter det finns med dagens teknik. Och så enkelt kan det vara!

Eftersom alla texter och kommentarer finns på nätet är det väldigt lättillgängligt. Man kan till och med arbeta hemifrån. Solle berättar om när hon var sjuk och ändå kunde följa med i deckarskrivandet och få kommentarer av både Mattias och sina kompisar på det hon skrivit hemma i sängen. Mattias påpekar att det är långt ifrån alla elever som är så ambitiösa, men visst kan man bli lite stressad när telefonen plingar sent en fredagskväll eller tidigt en söndagsmorgon då en elev har skrivit en kommentar.
Amanda ser stora fördelar med att dela sina dokument med kompisar i klassen, eftersom de är insatta i ämnet och därför kan ge konstruktiv kritik. Man blir också mer medveten om hur man kan ge sig själv kritik och förbättra ina texter genom att ge respons på andras. Ibland är responsen lika svår att skriva som själva texten, men det är ju också en självklar del av läroplanen och ingår i bedömningen av arbetet. Som de drivna talare de är tar de även upp en negativ aspekt; mobbning. Men ganska snabbt slår de hål på det argumentet genom att framhålla att risken för mobbning är liten, eftersom läraren kan se alla kommentarer och man dessutom oftast delar med de kompisar man har förtroende för.
Grupparbeten underlättas då alla kan skriva i samma dokument samtidigt. Det är både tidsbesparande och rättvist. Läraren kan ju se exakt vad varje elev gjort, vilket tjejerna framhåller som positivt. Ingen kan längre åka snålskjuts, utan varje enskild elev bedöms efter vad han/hon gjort.
En annan stor fördel är att kommentarer och respons finns kvar skriftligt, vilket gör att eleverna lätt kan gå tillbaka och se vad de missat och läraren kan ha god koll på vad man gett för respons till varje enskild elev.

Ett arbete i google documents utgår alltid från en LPP i Unikum och det är också där den slutliga bedömningen av arbetet görs genom att fylla i matriser. Mattias brukar låta eleverna fylla i matriserna först och ge kommentarer kring sitt arbete och sedan fylls de i tillsammans med läraren. Ibland görs detta enbart skriftligt, men det skapar ändå en dialog mellan elev och lärare så trots att man inte alltid har tid att sitta ner och prata enskilt med varje elev har man haft möjlighet att diskutera bedömningen av ett arbete.

Pingstkyrkan Falköping, 1 feb 2012

Mattias ser många utvecklingsmöjligheter men också svårigheter rent tekniskt. Arbetssättet förutsätter att det finns god tillgång till datorer och man måste försöka få med sig alla lärare på tåget. På Gudhemsskolan har eleverna efter bara något år börjat kräva ett formativt arbetssätt och den tydlighet som finns i systemet med delade dokument.

Det är väldigt tydligt att Mattias känner sina elever väl och har bra koll på deras förmåga. Kanske blir det enklare att ha det med den formativa undervisningen där eleverna hela tiden är aktiva i sitt eget lärande och man ständigt har en dialog med dem.

Jag imponeras av tjejerna som redan i årskurs åtta kan ställa sig inför en stor grupp lärare och ge en så tydlig och lättsam redogörelse för hur de arbetar. Om jag skulle bedöma detta föredrag i en matris skulle alla nivåer vara uppfyllda.

Vi applåderar och skyndar vidare för att lyssna på andra intressanta föredrag, men jag tror ingen som lyssnat på detta går härifrån utan att tänka vilka fantastiska möjligheter det finns med dagens teknik. Och så enkelt det kan vara!

Fakta

Falköpings kommun hade 31657 invånare i januari 2012. I kommunen finns 18 grundskolor och en gymnasieskola. Ambitionen i kommunen är att ha en modern pedagogik med stöd av ny teknik. Gudhemsskolans profil är framgångsrikt lärande och dess vision är tillsammans förverkligar vi våra drömmar. Skolan har år F-9 och ligger belägen i utkanten av omårdet Gudhem med närhet till natur.

 

Kontaktperson

Mattias Lagerquist

Lärare

Mattias.Lagerquist@edu.falkoping.se

0515-88 65 00

 

Vid pennan:

Stina Uddman, www.tydligtext.se

Här berättar användare hur de arbetar och hur de tar hjälp av webbverktygen i lärandet.