I9 november träder den nya lagen i kraft, som bl a innebär att kravet på IUP och skriftliga omdömen tas bort för år 6-9. Alla skolor och kommuner runt om i landet berörs av det nya lagförslaget. Tankar och frågeställningarna är många. Vad innebär det för vår skola eller kommun? Vilka möjligheter och utmaningar finns det? Och hur tänker andra? Vi har intervjuat 2 rektorer och 2 utvecklingsledare från Lund, Falun, Ludvika och Uddevalla för att höra med om hur de tänkt och gjort kring detta.

vivecadahl

Intervju 1 – Viveca Dahl

Rektor och pedagog på Fäladsgårdens skola i Lund

”Vi har tänkt och diskuterat mycket kring det nya lagförslaget och kommit fram till att vi till stora delar redan arbetar på ett sätt som kommer funka även med det nya lagförslaget. Hos oss måste alla lärare markera om man inte når målen i Unikum samt klicka i en matris/tabell med kunskapskriterierna. Kopplat till den tabellen finns också möjligheten att skriva en kommentar. Och så kommer vi också fortsättningsvis att jobba… Läs hela artikeln här >>

jonasfors

Intervju 2 – Jonas Fors

Rektor och pedagog på Kyrkskolan i Ludvika

”Generellt så tycker jag personligen att det nya lagförslaget ger oss större möjlighet att fokusera mer på den formativa processen och jobba regelbundet med formativ feedback i vardagen. Å andra sidan kan man ju också tänka att oavsett skriftliga omdömen eller inte, IUP eller inte, så ändrar det ju egentligen inte så mycket på hur vi ändå vill och behöver jobba i praktiken och vad vi ska uppnå. Uppdraget omfattar ju fortfarande att planera, genomföra, dokumentera och följa upp… Läs hela artikeln här >>

danielajohansson

Intervju 3 – Daniela Johansson

Utvecklingsstrateg för grundskolan i Falun

“Det kommer att ta tid att verkligen förändra arbetet med dokumentationen men med det nya förslaget ser jag fler möjligheter att utveckla framförallt vårt formativa arbete. Jag är glad över att det nya lagförslaget verkar ge en skjuts åt formativa arbetssätt vilket blir så mycket bättre för barnen som då får större chans att vara delaktiga och äga sin information och process på ett helt annat sätt. Även om kravet på just skriftliga omdömet och IUP försvinner så kvarstår ju ändå det faktum att vi ska ha utvecklingssamtal. Och man kan ju inte genomföra ett bra samtal utan underlag… Läs hela artikeln här >>

fredrikternanderIntervju 4 – Fredrik Ternander

Utvecklingsledare grundskola, i Uddevalla

“Många pedagoger jublade när förslaget kom att slopa kravet på IUP och skriftliga omdömen för år 6-9. Men för de flesta har det nog klarnat att skillnaden mot förr kommer inte bli så stor i praktiken. Vi ska fortfarande ha utvecklingssamtal där både elev och förälder ska få information om hur det går och vad man ska arbeta vidare på i alla olika ämnen…” Läs hela artikeln här >>