Berättelser

Mål- och utvecklingsplaner, dokumentation och analys i Nykvarns förskolor

Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är säkrad? Om detta berättar förskollärarna Ann Sofie Lövgren, Lotta Eriksson och Helena Schylander från Nykvarns kommun.

Likvärdig skola för alla – även barn med skyddade personuppgifter

Charlotte Anderberg från Helsingborgs kommun berättar hur de sett till att skapa möjligheter för alla barn och elever att få tillgång till digitala verktyg oavsett om de har skyddade personuppgifter.

Är vi klara nu då? – Smidigt införande av Unikum i Norrtälje

När man väl står där och projektledaren går hem, vad gör man då? Vad händer då? Danny Stacey, förvaltnings- och projektledare och Johan Cedergren, IT-strateg och utvecklare, berättar om införandet av Unikum i Norrtälje och hur de arbetat vidare i kommunen för att säkerställa största nyttan.

Lärspridare som en del av Örebros utvecklingsarbete

Örebro kommuns förskolor har under tre år arbetat fram en god grund att stå på för att utveckla den pedagogiska verksamheten, berättar Jenny Tahvanainen, samordnare digitalisering och objektspecialist för Örebros 120 förskolor.

Alla vägar bär till Unikum – ett pedagogiskt utvecklingsarbete i Uppsala

I Uppsala kommuns grundskolor har digital kompetens blivit satt på kartan med Unikum som ledsagare, berättar Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare.