Berättelser

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

- Marina Ljungdahl Karlsson och Cecilia Bonde, Lärare på Högastensskolan, Helsingborg

Flippad konferens med hjälp av Unikum

- Sara Hägle, Biträdande rektor på Slättaskolan i Falun

Hallå där rektor Bodil och pedagog Sabina i Falkenberg!

Vi har intervjuat en rektor och en pedagog i Falkenberg som delat med sig av sina tankar kring åtgärdsprogram, om hur de jobbar nu och hur de ser på den nya reformen. Här kan du ta del av rektor Bodil Samuelssons och pedagog Sabina Mårtenssons tankar.

Hallå där skolchef Lennart Christensson i Tanum!

Lennart Christensson är skolchef och jobbar på Skolförvaltningen i Tanums kommun som här har delat med sig av sina tankar kring åtgärdsprogram.

Utvecklingssamtal, dokumentation och verksamhetsutveckling i Lunds förskolor

Eva Grandelius och Charlotta Erwall berättar om hur hela Lunds kommun startade upp Unikum i förskolan. Ta del av två förvaltningarnas olika modeller och och vilka slutsatser de dragit för att undvika fallgropar och kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. Eva och Charlotta delade med sig av sina tankar i samband med Unikums Nyckelpersonsträff 6-7 februari 2014.

- Eva Grandelius, förskolechef Lund Öst