Berättelser

Hur ser ni på digitalisering på Morgongåva förskola?


Linda Hallgren jobbar som förskollärare och kvalitetsledare på Morgongåva förskola i Heby Kommun. Linda och hennes kollegor brinner för barnens lärande och digitalisering i förskolan.

Effektiv och enkel lärportal

Susanna Adel Widlert arbetar som kvalitetschef och vårdlärare på Institute af Lärande. Vi inriktar oss mot gymnasial vuxenutbildning. Susanna har gedigen erfarenhet som lärare.

Tillgängligt kvalitetsarbete för alla

Tidigare har vi fått ta del av Stångby förskolors berättelse för att få bättre kvalitetsarbete. Var befinner de sig just nu på sin digitala resa? Vad har hänt sedan sist? Den här gången är det Catharina Schill och Emma Wollmark som uppdaterar oss - båda två förskolechefer och drivande i att hitta nya smarta arbetssätt för att öka kvaliteten i verksamheten genom förenklat kvalitetsarbete.

Hurra Skolinspektion!

På Fäladsgårdens skola i Lund siktar man högt och vill tillsammans med eleverna skapa framtidens kompetenser. Vid senaste Skolinspektionen fick de ett mycket gott betyg, utan anmärkningar, framförallt när det gäller elevernas utveckling mot målen. Både rektor och pedagoger har koll på varenda elev i alla ämnen. Men hur får man till det? Viveca Dahl, rektor och pedagog, delar här med sig av visioner och konkreta idéer kring Fäladsgårdens arbete. Följ med på en berättelse om årshjul, “ploppande”, kunskapskrav, webbverktyg och Skolinspektion.

- Viveca Dahl, Rektor

Målfokuserat i Helsingborg – med Unikum

När Ing-Marie Rundwall tillträdde som utbildningsdirektör i Helsingborg för tre år sedan bestämde hon sig för att implementera en genomtänkt strategi kring vad som behöver åstadkommas och vilka förutsättningar som då behöver finnas. Hon kom fram till att rektorerna är väldigt viktiga nyckelspelare. “Jag måste ha en organisation som innehåller Zlatans, nyckelspelare som verkligen levererar”, menar Ing-Marie.