Berättelser

Det egna lärandet i fokus

Elevers delaktighet i sitt eget lärande är något som Marie Nordholm, lärare i NO och teknik, håller väldigt högt. Hon använder Unikum för det formativa arbetet med eleverna. Här får du läsa om hur de jobbar.

- Marie Nordholm, Lärare, Östlyckeskolan i Alingsås

Bättre stödinsatser till elever med hjälp av digitalt verktyg

Rektor Bodil Samuelsson har lyckats förbättra arbetet med stödinsatser för både sina lärare och sig själv. Dessutom har de förbättrade rutinerna lett till att eleverna får den hjälp de behöver snabbare. “Vi jobbar smartare!” säger Bodil.

- Bodil Samuelsson, Rektor, Ätranskolan och Okome skola i Falkenberg

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

- Marina Ljungdahl Karlsson och Cecilia Bonde, Lärare på Högastensskolan, Helsingborg

Flippad konferens med hjälp av Unikum

- Sara Hägle, Biträdande rektor på Slättaskolan i Falun

Hallå där rektor Bodil och pedagog Sabina i Falkenberg!

Vi har intervjuat en rektor och en pedagog i Falkenberg som delat med sig av sina tankar kring åtgärdsprogram, om hur de jobbar nu och hur de ser på den nya reformen. Här kan du ta del av rektor Bodil Samuelssons och pedagog Sabina Mårtenssons tankar.