Berättelser

Hallå där skolchef Lennart Christensson i Tanum!

Lennart Christensson är skolchef och jobbar på Skolförvaltningen i Tanums kommun som här har delat med sig av sina tankar kring åtgärdsprogram.

Utvecklingssamtal, dokumentation och verksamhetsutveckling i Lunds förskolor

Eva Grandelius och Charlotta Erwall berättar om hur hela Lunds kommun startade upp Unikum i förskolan. Ta del av två förvaltningarnas olika modeller och och vilka slutsatser de dragit för att undvika fallgropar och kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. Eva och Charlotta delade med sig av sina tankar i samband med Unikums Nyckelpersonsträff 6-7 februari 2014.

- Eva Grandelius, förskolechef Lund Öst

Enklare, bättre och roligare med Unikum

Leonardo Contreras är förskollärare och jobbar på Bifrosts förskola i Mölndal, en av Nordens största förskolor med elva avdelningar. På Unikums Nyckelpersonsträff fick vi lyssna till Leos berättelse kring erfarenheterna av att införa ett webbverktyg för pedagogisk dokumentation. Vilka tankar har poppat upp under resans gång? Vilka effekter kan de se idag? Häng med på hela resan där allt började med en kurs i pedagogisk dokumentation...

- Leonardo Conteras, Förskollärare, Bifrost förskola i Mölndal

Bättre systematiskt kvalitetsarbete i Stångby förskolor

I Stångby förskolor i Lund har vi tagit ett helhetsgrepp kring systematiskt kvalitetsarbete. Hösten 2011 drog vi igång ett projekt med Unikum för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet i våra förskolor. Tanken var att samla all dokumentation på ett ställe och få bra överblick. Det har varit många personer som dragit och hjälpt till med detta projekt. Vi som försöker summera det hela heter Henrik Salling (IKT-pedagog) och Catharina Schill (förskolechef). Här kan du ta del av vår berättelse om hur vi gjorde och hur det gick i arbetet.

- Henrik Salling, IKT-pedagog

Magiska saker genom elevledda samtal

Ida Rudin jobbar i en årskurs etta på Rösjöskolan i Sollentuna. Hon och några av hennes kollegor har jobbat med elevledda utvecklingssamtal under de senaste 5 åren. Från början var de bara 4 pedagoger, men nu är det fler i personalen som har börjat genomföra elevledda utvecklingssamtal. ”Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är förarbetet!” säger Ida. ”Det tar ca 2 veckor att förbereda och dessa veckor är så väl värda att investera i.”

- Ida Rudin, Lärare