Berättelser

Tankar från rektorer och utvecklingsledare

I9 november träder den nya lagen i kraft, som bl a innebär att kravet på IUP och skriftliga omdömen tas bort för år 6-9. Alla skolor och kommuner runt om i landet berörs av det nya lagförslaget. Tankar och frågeställningarna är många. Vad innebär det för vår skola eller kommun? Vilka möjligheter och utmaningar finns det? Och hur tänker andra? Vi har intervjuat 2 rektorer och 2 utvecklingsledare från Lund, Falun, Ludvika och Uddevalla för att höra med om hur de tänkt och gjort kring detta.

Mölndals förskolor siktar högt

I Mölndals kommun jobbas det fokuserat och intensivt mot visionen “att skapa optimala förutsättningar för barns lärande”. Inom förskolan finns en tydlig idé om att få till en jämnare och högre kvalitet på den pedagogiska dokumentationen för att därmed även påverka det systematiska kvalitetsarbetet i rätt riktning. Till sin hjälp använder många av förskolorna verktyget Unikum för den pedagogiska dokumentationen och kommunikation med föräldrarna på webben. Ta del av Mölndals tankar kring systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskolorna.

- Kristofer Skogholm, Skolutvecklare Mölndals kommun

Aktivt pedagogiskt ledarskap i Trollhättan

Vid Unikums Nyckelpersonsträff i februari 2013 föreläste Eva Dahl och Tina Tenggren om hur de arbetar med det pedagogiska ledarskapet på F-9 skolan Kronan i Trollhättan. De inledde med att berätta hur de ser på sin rektorsroll. För ca 2 år sedan bestämde de sig för att kalla det Rektor 2.0. Det handlar, enligt Eva och Tina om att ha en pedagogisk idé, att vara en förebild t ex i det digitala, arbeta med ett formativt förhållningssätt samt med en tydlighet.

- Tina Tenggren, Eva Dahl, Rektorer

Arbeta med Unikum lärlogg i förskolan

På Tvets förskola på Orust arbetar pedagogerna Anne Abrahamson och Petra Rolandén. Vid en föreläsning på Unikums Nyckelpersonsträff berättade de om sitt arbete med dokumentation i förskolan samt hur de använder Unikum som stöd för sin dokumentation.

- Petra Rolandén, Anne Abrahamson, Pedagoger, Tvets förskola

Bättre medarbetarsamtal

Karin trivdes på jobbet. Hon älskade kontakten med barnen, hon hade trevliga och roliga kollegor och en bra chef. Men när det var dags för medarbetarsamtal kände hon sig ofta osäker. Hon tyckte att det var svårt att i samtalet riktigt få fram hur hon arbetade och hur väl allting fungerade och ofta kändes det som att hon inte hade kunnat förmedla hur mycket hon faktiskt bidrog till organisationen. Hon visste inte hur hon skulle förbereda sig för att det skulle kännas bättre och därför förberedde hon sig ofta inte alls. Hon lät chefen leda samtalet och svarade i stort sett bara på hennes frågor.

- Anna Brügge Josefsson , Förskolechef