Berättelser

Genomskinliga ”resväskor”

På Idalaskolan i Lund jobbade man bra men väldigt olika. När kommunen gick in i Projekt Unik påbörjade skolan sin resa mot en mer gemensam och mer proffsig dokumentation av hur eleven utvecklas. Hur långt har de kommit hösten 2012 och vad är deras nästa steg?

- Anette Ohlsson, Rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan

Elevdelaktighet med hjälp av Lärloggen

Att jobba elevdelaktigt är något många lärare och skolor siktar på. På Freinetskolan Hugin i Norrtälje har man kommit en bit på väg. När Unikum besökte skolan fick vi träffa Albin som talande sa: "För mig påverkar att sätta mina egna mål lärandet genom att jag kan välja mål som jag kan ha mer nytta av i mitt liv. Då blir lärandet mer "mig-fokuserat" och det är bra." Härligt" var min första tanke och sen kom osökt nästa: "hur har man kommit så här långt?"

- Jonas Lindahl, Lärare och mentor

Unik Meet Förskola i Trollhättan

Det är världpremiär för Unik Meet Förskola. Ungefär 100 förskolepedagoger och förskolechefer från Trollhättan och Orust har samlats på Kronan i Trollhättan för att diskutera, inspireras och utbyta erfarenheter

En resa till formativ bedömning och systematiskt kvalitetsarbete i Falköping

Falköpings kommun ville arbeta för att främja och synliggöra elevernas lärande och kunskapsutveckling. Man ville göra det möjligt för lärarna att ge eleverna tydlig återkoppling och samtidigt göra det enklare för eleverna att arbeta med självvärdering och kamratbedömning. Ambitionen var också att utveckla kvaliteten i skolan, genom att ge lärare och skolledare tillgång till väl uppdaterad information om kunskapsresultat i alla ämnen. För att lyckas med detta krävdes ett fungerande samarbete mellan kommunens olika skolor, en genomtänkt projektplan och ett modernt verktyg för att spara och visa information kring eleverna.

- Fredrik Åkermark, IKT-strateg Falköpings kommun

Och så enkelt kan det vara!

Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att prata om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

- Mattias Lagerquist, Lärare