Berättelser

Arbeta med Unikum lärlogg i förskolan

På Tvets förskola på Orust arbetar pedagogerna Anne Abrahamson och Petra Rolandén. Vid en föreläsning på Unikums Nyckelpersonsträff berättade de om sitt arbete med dokumentation i förskolan samt hur de använder Unikum som stöd för sin dokumentation.

- Petra Rolandén, Anne Abrahamson, Pedagoger, Tvets förskola

Bättre medarbetarsamtal

Karin trivdes på jobbet. Hon älskade kontakten med barnen, hon hade trevliga och roliga kollegor och en bra chef. Men när det var dags för medarbetarsamtal kände hon sig ofta osäker. Hon tyckte att det var svårt att i samtalet riktigt få fram hur hon arbetade och hur väl allting fungerade och ofta kändes det som att hon inte hade kunnat förmedla hur mycket hon faktiskt bidrog till organisationen. Hon visste inte hur hon skulle förbereda sig för att det skulle kännas bättre och därför förberedde hon sig ofta inte alls. Hon lät chefen leda samtalet och svarade i stort sett bara på hennes frågor.

- Anna Brügge Josefsson , Förskolechef

Formativ bedömning i Tullbroområdet

På Tullbroskolan och Schubergsskolan i Falkenberg har man valt att jobba formativ för att utveckla elevernas kvalitativa förmågor. I filmen nedan berättar elever, pedagoger och rektorer om sitt arbete med formativ bedömning med hjälp av webbtjänsten Unikum.

- Fredrik Andreasson, Rektor

Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation

Pedagogiska frågor hamnar i fokus när förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt, menar förskolechef Britt-Marie Bjurström och förskollärare Katja Pyttynen när de delar med sig av sina erfarenheter vid ett Unik Meet Förskola. Katja berättar om sin syn på deras arbete i Unikum “Det är ett bra verktyg som stödjer och stärker. Vi samlar ihop alla lösa delar som vi har i verksamheten och samlar allt i Unikum. Det blir en höjning av kvalitén i vårt arbete. Vi har helt enkelt blivit bättre.”

- Katja Pyttynen

Genomskinliga ”resväskor”

På Idalaskolan i Lund jobbade man bra men väldigt olika. När kommunen gick in i Projekt Unik påbörjade skolan sin resa mot en mer gemensam och mer proffsig dokumentation av hur eleven utvecklas. Hur långt har de kommit hösten 2012 och vad är deras nästa steg?

- Anette Ohlsson, Rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan