Berättelser

Formativ bedömning i Tullbroområdet

På Tullbroskolan och Schubergsskolan i Falkenberg har man valt att jobba formativ för att utveckla elevernas kvalitativa förmågor. I filmen nedan berättar elever, pedagoger och rektorer om sitt arbete med formativ bedömning med hjälp av webbtjänsten Unikum.

- Fredrik Andreasson, Rektor

Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation

Pedagogiska frågor hamnar i fokus när förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt, menar förskolechef Britt-Marie Bjurström och förskollärare Katja Pyttynen när de delar med sig av sina erfarenheter vid ett Unik Meet Förskola. Katja berättar om sin syn på deras arbete i Unikum “Det är ett bra verktyg som stödjer och stärker. Vi samlar ihop alla lösa delar som vi har i verksamheten och samlar allt i Unikum. Det blir en höjning av kvalitén i vårt arbete. Vi har helt enkelt blivit bättre.”

- Katja Pyttynen

Genomskinliga ”resväskor”

På Idalaskolan i Lund jobbade man bra men väldigt olika. När kommunen gick in i Projekt Unik påbörjade skolan sin resa mot en mer gemensam och mer proffsig dokumentation av hur eleven utvecklas. Hur långt har de kommit hösten 2012 och vad är deras nästa steg?

- Anette Ohlsson, Rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan

Elevdelaktighet med hjälp av Lärloggen

Att jobba elevdelaktigt är något många lärare och skolor siktar på. På Freinetskolan Hugin i Norrtälje har man kommit en bit på väg. När Unikum besökte skolan fick vi träffa Albin som talande sa: "För mig påverkar att sätta mina egna mål lärandet genom att jag kan välja mål som jag kan ha mer nytta av i mitt liv. Då blir lärandet mer "mig-fokuserat" och det är bra." Härligt" var min första tanke och sen kom osökt nästa: "hur har man kommit så här långt?"

- Jonas Lindahl, Lärare och mentor

Unik Meet Förskola i Trollhättan

Det är världpremiär för Unik Meet Förskola. Ungefär 100 förskolepedagoger och förskolechefer från Trollhättan och Orust har samlats på Kronan i Trollhättan för att diskutera, inspireras och utbyta erfarenheter