Berättelser

Och så enkelt kan det vara!

Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att prata om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

- Mattias Lagerquist, Lärare

Elevledda utvecklingssamtal

På Gunnesboskolan i Lund är det eleverna som håller i utvecklingssamtalen. Det ger dem en möjlighet att påverka sina studier och tvingar dem att reflektera över sin inlärning. Ulf, Clara, Minna och Marcus från årskurs 7 tycker det är bra att de själva kan styra över vad som sägs på samtalet och att de får välja ut det de vill fokusera på.

- Monica Carlsson, Mentor, år 8

Formativ bedömning i praktiken

Det är den 1 februari 2012 och jag, en lärare på jakt efter inspiration och nya sätt att använda modern teknik, är på väg mot ett vintrigt Falköping och Unik Meet. Schemat för dagen innehåller mycket intressant, men jag börjar med seminariet om Google apps. Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att berätta om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

- Mattias Lagerquist, Mentor år 8