Vad har ni gjort nu? Läs om de senaste funktionerna!

När vi gör ändringar och släpper nya funktioner berättar vi om det här. Vi förbättrar ständigt Unikum utan att det märks så mycket. Ungefär en gång i månaden gör vi större förändringar och lanserar nya funktioner. Då byts bilden på inloggningssidan och vi skriver om förbättringarna här under rubriken Nytt i Unikum.

Planeringar för SKA och nya elever!

Fler möjligheter öppnas för er som arbetar med planeringar i skolan! Vill du arbeta med systematiskt kvalitetsarbete närmare ditt pedagogiska material? Är du i en flexibel verksamhet där elever kommer och går i dina grupper? Då har vi väldigt goda nyheter!

Vill du arbeta effektivt med det systematiska kvalitetsarbetet?

Nu finns det möjlighet att skapa planeringar och tilldela dem till en grupp. Du kan som lärare i planeringar tilldelade på grupp arbeta med att reflektera och analysera hur arbetet med planeringen har gått och vad du ser framåt. Ett superbra hjälpmedel för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan! 

Planeringar som är tilldelade på grupp syns även för samtliga nya elever som läggs till i gruppen utan att de behöver tilldelas en egen kopia av planeringen. Eleverna ser såklart inte reflektion och analys. Ett enkelt klick på ”koppla till gruppen” så kan du börja!

Har du elever som kommer till din grupp vid olika tidpunkter?

Om du vill skapa planeringar där nya elever får en egen kopia för att till exempel arbeta med formativa matriser och enskild dialog med eleven väljer du alternativet “Tilldela nya”. Varje ny elev som läggs till i gruppen kommer att få planeringen tilldelad automatiskt, inklusive eventuell matris. Uppgifter kopplade till planeringen startas som tidigare separat. 

Du hittar de nya funktionerna där du tilldelar planeringar:

Det här är två nya möjligheter som kompletterar alla andra fina möjligheter som finns i Unikums planeringar!

Stort lycka till med allt det fantastiska arbete ni gör med planeringar!

/ Unikum Crew 🙂

All dokumentation samlad med Lärområden

Med Lärområden i Unikum Förskola får pedagoger och rektorer enklare översikt av dokumentationen, från planering till analyser. Förskolan gör egna Lärområden eller skapar upp dem från mallar. Varje Lärområde kopplas till önskade mål i läroplanen och därmed samlas automatiskt all dokumentation kopplad till de målen på ett och samma ställe.

Lärområdet kommunikation med tillhörande planeringar och lärloggar

Bra översikt av dokumentationen

Varje Lärområde är kopplat till mål i Läroplanen. Det kan till exempel handla om att förskolan vill följa upp hur man jobbar kring matematik eller skapande. Du ser all dokumentation för aktuellt Lärområde samlat på ett ställe.

Genom att välja ett Lärområde får du riktigt bra överblick hur det går med gruppens systematiska kvalitetsarbete inom det aktuella området. Här samlas automatiskt gruppens Planeringar, Lärloggar, Reflektioner och Analyser som är kopplade till de aktuella målen. På så sätt ser du vilka dokumentationer ni har gjort för gruppen och får ett bra underlag inför nästa steg.

För att det ska vara lätt att se under vilken tidsperiod ni har arbetat med Lärområdet kan du filtrera på tid.

Rektor och administratör utformar smidigt Lärområden

De sex lärområdena Kommunikation, Naturvetenskap och teknik, Matematik, Lek, Skapande samt Hälsa och rörelse visas

Unikum har tagit fram tio förslag på Lärområden som är kopplade till målen i läroplanens kapitel 2.1 – 2.3. Dessa går bra att använda som de är eller att redigera. Det går också att skapa egna Lärområden för förskolan.

Det är rektor eller administratör som utformar Lärområden under förskolans flik Läroplan. När Lärområdena är publicerade hamnar de automatiskt under varje grupps flik ”Läroplan” och är färdiga att använda. All dokumentation som har kopplingar till målen i Lärområdet visas direkt.

Som pedagog kan du favoritmarkera dina fokusområden och då hamnar de på gruppens startsida.

Frågor och svar

Varför ser jag inga Lärområden i min grupp?

Det är observatör eller förskoleadministratör som utformar alla Lärområden. Det gör man på förskolans sida. Ser du inga Lärområden under gruppens flik Läroplan har det inte skapats några Lärområden för din förskola.

Hur gör jag för att se Lärområden på gruppens startsida?

Du behöver favoritmarkera de Lärområden du vill se på gruppens startsida under fliken Läroplan och Lärområden. Du favoritmarkerar genom att trycka på stjärnan.

Kan man koppla på mål och riktlinjer från läroplanen på Lärområden?

Ja, det går att koppla mål och riktlinjer från kapitel 2.1 – 2.6 till Lärområden.

Hur utformar jag Lärområden?

För att utforma Lärområden behöver du vara observatör eller skoladministratör i Unikum. På förskolans startsida väljer du fliken Läroplan. Välj Skapa ny eller välj från mallar och följ instruktionerna. I Unikum Academy finns snart filmer som visar hur du gör.

Vi använder inte Unikum idag men är nyfiken på att prova Lärområden för min förskola – hur går jag vidare?

Du kan prova Unikum Förskola gratis i 45 dagar. Under provperioden får din förskola möjlighet att prova Lärområden och alla andra funktioner som ingår i Unikum Förskola. Fyll i det här kontaktformuläret för att komma igång. Vi börjar med en visning av verktyget och sedan har du fri tillgång till verktyget i 45 dagar.

Bättre för föräldrar

Nu har vi gjort flera viktiga förbättringar i Unikum Familj baserat på era synpunkter. Eftersom ni skickar mycket meddelanden till föräldrar har vi fokuserat på att göra alla meddelanden enklare att hantera för föräldrar. Vi har jobbat med trimmandet under sommaren så att allt det fina nu är klart inför skolstart. Hoppas ni tycker det blivit bra!

Tack igen för er feedback, den ser till så att vi jobbar på rätt saker.

Varma sommarhälsningar
// Vi på Unikum

Smidigt skicka information i Unikum

Meddelande i förskolan

I Unikum kan du enkelt skicka information till vårdnadshavare och personal. Meddelandefunktionen i Unikum hjälper till att nå ut med information till hela er verksamhet. Med funktionen för Meddelande kan du:

  • Skicka meddelanden till flera förskolor, en förskola, eller för en grupp.
  • Välja vilka roller som ska få meddelanden: rektor, personal eller vårdnadshavare.
  • Välja om det ska gå ut notiser och e-post.
  • Enkelt se vem som har öppnat meddelandet.
Se en film om hur du enkelt skickar Meddelande

Så hittar du enkelt dina meddelanden.

Det är smidigt att ha koll på dina meddelanden, både de som du skickat, dina utkast och de du har fått. Du hittar dem på din startsida under rubriken Meddelanden. Det är bara att bläddra mellan rubrikerna så får du bra överblick över dem.

Här är en länk till mer information och film om hur Meddelande i Unikum används

I Unikum Academy finns korta filmer om Meddelanden för pedagog, rektor och administratör

Skriv dina anteckningar tryggt och säkert i Unikum

Du som jobbar i skolan hanterar ofta känslig information om enskilda barn och elever. Det är viktigt att informationen sparas på ett säkert sätt och att den smidigt och tryggt delas med dina kollegor. Med Säker Anteckning i modulen Stödinsatser kan du nu enkelt och smidigt skriva och spara dina anteckningar så att endast den som är behörig får tillgång. 

Enkelt att skriva och dela Säker Anteckning

Säker Anteckning i Unikum är ett smidigt sätt att ha koll på dina anteckningar. Du delar dem tryggt och säkert med dina kollegor, specialpedagog eller speciallärare. På så sätt har de som behöver informationen tillgång så att verksamheten snabbt kan göra insatser för barnets och elevens bästa.

Trygg och säker plats för anteckningar

Säker Anteckning i Unikum är ett praktiskt och tryggt sätt att lagra känslig information. Istället för att ha anteckningar i ett skrivhäfte eller i ett digitalt dokument loggar du in i Unikum och skriver dina anteckningar där.

Du behöver logga in en extra gång för att komma åt anteckningarna, till exempel med mobilt bankID. Det gör att endast de med behörighet kan läsa och att det blir tryggt och säkert.

Hur får jag tillgång till Säker Anteckning?

Säker Anteckning är en del i Stödinsatser i Unikum. Det innebär att din skola behöver ha den modulen för att du ska ha möjlighet att använda den. 

Vi tar även fram ett digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. Där kommer också Säker Anteckning ingå. Vi planerar att lansera modulen Stödinsatser Förskola sommaren 2020.