Vad har ni gjort nu? Läs om de senaste funktionerna!

När vi gör ändringar och släpper nya funktioner berättar vi om det här. Vi förbättrar ständigt Unikum utan att det märks så mycket. Ungefär en gång i månaden gör vi större förändringar och lanserar nya funktioner. Då byts bilden på inloggningssidan och vi skriver om förbättringarna här under rubriken Nytt i Unikum.

Ny symbol för överenskommelser

SymbolbyteFrån trappa till cirkel

Under förra året gjorde vi en del förändringar kring överenskommelserna i Unikum så att de är lättare att arbeta med. Det sista steget i förändringsarbetet gäller utseendet på symbolen för Överenskommelser i Unikum.

Vi har fått en del feedback kring trappsymbolen och därför har vi bytt till en cirkel eftersom många ogillat symboliken i ”trappan” – särskilt i förskolan. I samband med detta gör vi det också tydligare att vissa överenskommelser är förslag och andra är man överens om. Precis som tidigare kan alla deltagare föreslå överenskommelser inför utvecklingssamtalet och vid själva samtalet kan man komma överens om vilka man vill jobba vidare med och vilka man vill slänga.

/Vi på Unikum

Omdömen formulerade enligt Skolverkets nya modell

Under helgerna har vi uppdaterat omdömen under Kunskaper i Unikum så att alternativen motsvarar formuleringar i Skolverkets stödmaterial till de ”Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen” som kom i december 2013.

Ny-flaggning

För dig som gjort omdömen under ikonen Kunskaper i Unikum så innebär förändringarna ingen stor skillnad. Viktigast är att formuleringen av de två översta nivåerna anpassats till Skolverkets formuleringar.  Förklaring av alternativen finns som tidigare under ”Hjälp” längst ned på sidan i Unikum, för den lärare, elev eller förälder som undrar.

hjälp-flaggning2

Mer om Skolverkets process kring utvecklingssamtal och IUP

Du hittar mer information om processen kring utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) här >>

 

skolverkets_process

 

Noteringar – om omdömen och formuleringarna

 • Lärare kan använda de nya effektiva funktionerna för att uppdatera ovanstående bedömningar för flera elever samtidigt.
 • Formuleringen ”Insats krävs …” har behållits från tidigare, då medverkande kommuner ansett den lika tydlig som ”Otillräckliga kunskaper”, men vara en mer ändamålsenlig formulering för eleverna. Tack till er som givit input i våra forum och grupper kring val av alternativen. 
 • Det finns skolor som väljer att låta bli att använda alternativet ”Mer än godtagbara kunskaper”. Det kan gälla skolor som ger annan typ av tydlig feedback kring kunskapsutveckling till elever och föräldrar, t.ex. genom formativ bedömning i arbetsområden eller genom att visa bedömningar i kravtabeller, och som väljer att endast använda två av alternativen: ”Godtagbara kunskaper” och ”Insats krävs …” som ett tydligt sätt att flagga och följa upp insatsbehov.

God fortsättning på det nya året!
Vi på Unikum

 

Visa de blå kravtabellerna för elever och föräldrar

Nu kan skolan visa de blå tabellerna med kunskapskrav för elever i skolor 4-9 och deras föräldrar. Skolans Unikum-administratör kan aktivera detta på skolans modulinställningar.

Elevvyn leder vidare till de blå kunskapstabellerna

Om det finns markeringar av visad kunskap i kravtabellerna så syns det på Elevvyn genom en blå rektangel i högerkanten. Då kan elev och förälder se kravtabellen under fliken ”Visad kunskap”.

elevtabell2

Skillnad mellan Elevvy och Bedömningsvy

Det finns några viktiga skillnader mellan Elevvyn – som är till för elever och föräldrar, och Bedömningsvyn – som endast ses av personalen. Elevvyn visar bara de bedömningar som senast Publicerats, och som ligger bakom statistiken för skola och kommun. Bedömningsvyn visar det senaste som gjorts, antingen Publicerat eller Utkast. Elevvyn visar endast kravtabellerna under fliken ”Visad kunskap”. Bedömningsvyn som bara personal ser visar ”Ungefär nivå D” ovanför kravtabellerna nedan, så att man snabbt ser om den summativa bedömningen för eleven är konsekvent.

nivå

Skolans Unikum-administratör kan aktivera visning för elever och föräldrar

Skolans Unikum-administratörer kan aktivera visningen av kravtabeller för elever och föräldrar. Det sker under skolans Admin-ikon, på fliken Moduler.

Modulkryss- Visa för elev och vårdnadshavare i år 4-9

Vid årsskiftet så kommer all personal alltid kunna se fliken ”Visad kunskap” för varje elev. Under hösten har skolor kunnat välja om denne flik skall synas för personalen eller ej, genom att kryssa för ”Använd kunskapstabeller år 4-9 för lärare” på modulinställningarna. På så vis har skolor kunnat ”smygstarta” med kravtabellerna. Från årsskiftet aktiverar vi denna inställning för alla skolor, och tar bort själva kryssrutan. (Skolor måste dock även fortsättningsvis ta ställning till om de vill visa kravtabeller för elever år 4-9 och föräldrar. Den kryssrutan kommer finnas kvar.)

Snart kommer mer fint under Kunskaper … se här >>

  underlag-typ      underlag krono   stat

Unikum + molntjänster = Sant

Har ni sett den smidiga kopplingen till Google, Youtube, Dropbox och Skydrive som finns i Unikum?

molnikoner2Massor med skolor har börjat använda molntjänster för att skapa, dela och ha dialog kring elevarbeten. För formativ bedömning så innebär detta en fantastisk möjlighet. Elever kan bjuda in pedagoger och andra elever att ge feedback på sina arbeten, så att eleven kan dra nytta av synpunkterna direkt i sitt skapande, själv och gruppen. Genom att länka elevarbetena i t.ex Google Apps till planeringar, lärloggsreflektioner och matriser i Unikum så knyter man ihop feedback på ett spännande sätt. Och det sker redan nu i skolor över hela landet!

Men hur hänger lärandet, Unikum och molntjänsterna ihop?

Lärplattor och molntjänster för elevarbeten används tillsammans med Unikum. Unikum är ett nav där planeringar, reflektioner och bedömningar länkar till elevarbeten i Google Apps, Dropbox, Youtube, Popplet, på elevens bloggar mm. Så här kan det se ut:

         Unikum+moln

För att länka sina elevarbeten går eleven till sin planering eller lärlogg och klickar på ”Länkat material”. Jag kan välja vilken molntjänst jag skall hämta material ifrån, och om jag är inloggad i t.ex. Google Apps så ser jag precis mina arbeten, och kan välja dem. Därefter kan lärare komma åt mitt elevarbete helt enkelt genom att klicka på det länkade arbetet i min planering eller lärlogg. 

integration moln    integration moln 2

 

På så vis blir planeringen ett nav som samlar arbeten, reflektioner, kommentarer och bedömningar kring elevens arbete och lärande. Målsättningen är så klart att göra att de olika delarna i processen är lätt tillgängliga för elever och lärare när som helst.

formativt-moln

 

 

Tyck till!

Vi jobbar vidare på fler sätt att dra nytta av bra molnverktyg i lärandet. Har ni idéer om hur vi borde göra? Tyck gärna till i forumet här: http://forum.unikum.net/topic/har-ni-borjat-anvanda-koppling-till-google-apps-dropbox-och-skydrive/#new-post

Nya enklare och smidigare Unikum!

Varsågoda – nu kan ni titta på det nya enklare och smidigare Unikum! Bland viktiga saker som finns nu:

NyaUbild

 • Enklare navigation
 • Smidigare utvecklingssamtal – och fin vy för elevledda samtal
 • Effektiva ämnesomdömen – för snabb uppdatering till flera elever samtidigt
 • Praktiska veckobrev och dialog med hemmet.

Navigationen är enklare med tydliga ikoner och enkel navigation under varje ikon. Namnen på ikonerna är också lättare att förstå. Startsidan förklarar vad varje del handlar om. Alla bakgrundsytor har trimmats så att de ger högre läsbarhet för text och ikoner. Antalet underflikar har också minskats. Tack alla ni som bidragit med tankar om vad vi borde förenkla!

Smidigt inför utvecklingssamtal – för förskola och skola

nyaU-samtalNu finns en smidig och fin vy för utvecklingssamtalet, som tydligt visar i vilken fas av förberedelserna man är. Allt är samlat för barn och förälder på en enda översiktlig sida.

En förskola kan lätt visa arbeten från barnets lärlogg inför samtalet, och välja att skicka automatiskt inbjudan med tidsbokning via mail till föräldrarna.

Grundskolor kan underlätta elevledda samtal genom att lägga visa agendan för samtalet på översiktssidan, och till exempel låta eleven förbereda förslag på överenskommelser vid samtalet.

Effektiva ämnesomdömen – för skolan

nyaU-kunskapLärare kan spara massor med tid i samband med bedömning av elevernas kunskap. nu uppdatera bedömningar, nulägesbeskrivningar och utvecklingsområden för flera barn på en gång.

Bedömningarna som lärarna gjort under ikonen Kunskaper är lätt tillgängliga för elever och föräldrar inför utvecklingssamtalet i en översiktlig och tydlig Översikt under ikonen Kunskaper. Det gör att lärare kan använda bedömningar som redan gjorts t.ex. vid terminsslutet även inför utveckligssamtalet.

Det nya sättet att göra bedömningar är också mer robust för de som har dåliga internetanslutningar eller lite äldre datorer, med mindre risk för att bedömningar inte hinner sparas om internetkopplingen tillfälligt bryts.

Fina veckobrev – för alla

hemfrskMånga förskolor och skolor har redan börjat använda Unikum för veckobrev och information till hemmen. Det går att göra veckobreven fina med bilder, och veckobreven kan mailas så att föräldrar kan läsa dem i sina mobiler utan att behöva logga in i Unikum. Om man vill läsa informationen på sin pekplatta går det också bra. Vi tror att fler kommer börja göra veckobrev så här till hösten!

 

Tyck till!

Tycker du att navigation och startsida är enklare? Har du andra synpunkter?  Tyck till i vårt forum här >>

Frågor?

Du som vill veta mer precis vad som är nytt i Nya Unikum kan gå till

På gång…

Ytterligare saker kommer ske i samband med skolstart och under hösten:

 • Etiketter och märkning av Blogg och Lärlogg för pedagogiska dokumentation
 • Bedömningsstöd för kunskapskravens tabeller – som drar nytta av det formativa underlaget i lärloggar och planeringar
 • Uppdaterat stöd för utredningar och åtgärdsprogram, baserat på de nya riktlinjerna
 • Enklare navigation till externa verktyg

Vi ses till skolstart!
//Vi på Unikum