Vad har ni gjort nu? Läs om de senaste funktionerna!

När vi gör ändringar och släpper nya funktioner berättar vi om det här. Vi förbättrar ständigt Unikum utan att det märks så mycket. Ungefär en gång i månaden gör vi större förändringar och lanserar nya funktioner. Då byts bilden på inloggningssidan och vi skriver om förbättringarna här under rubriken Nytt i Unikum.

Visa de blå kravtabellerna för elever och föräldrar

Nu kan skolan visa de blå tabellerna med kunskapskrav för elever i skolor 4-9 och deras föräldrar. Skolans Unikum-administratör kan aktivera detta på skolans modulinställningar.

Elevvyn leder vidare till de blå kunskapstabellerna

Om det finns markeringar av visad kunskap i kravtabellerna så syns det på Elevvyn genom en blå rektangel i högerkanten. Då kan elev och förälder se kravtabellen under fliken ”Visad kunskap”.

elevtabell2

Skillnad mellan Elevvy och Bedömningsvy

Det finns några viktiga skillnader mellan Elevvyn – som är till för elever och föräldrar, och Bedömningsvyn – som endast ses av personalen. Elevvyn visar bara de bedömningar som senast Publicerats, och som ligger bakom statistiken för skola och kommun. Bedömningsvyn visar det senaste som gjorts, antingen Publicerat eller Utkast. Elevvyn visar endast kravtabellerna under fliken ”Visad kunskap”. Bedömningsvyn som bara personal ser visar ”Ungefär nivå D” ovanför kravtabellerna nedan, så att man snabbt ser om den summativa bedömningen för eleven är konsekvent.

nivå

Skolans Unikum-administratör kan aktivera visning för elever och föräldrar

Skolans Unikum-administratörer kan aktivera visningen av kravtabeller för elever och föräldrar. Det sker under skolans Admin-ikon, på fliken Moduler.

Modulkryss- Visa för elev och vårdnadshavare i år 4-9

Vid årsskiftet så kommer all personal alltid kunna se fliken ”Visad kunskap” för varje elev. Under hösten har skolor kunnat välja om denne flik skall synas för personalen eller ej, genom att kryssa för ”Använd kunskapstabeller år 4-9 för lärare” på modulinställningarna. På så vis har skolor kunnat ”smygstarta” med kravtabellerna. Från årsskiftet aktiverar vi denna inställning för alla skolor, och tar bort själva kryssrutan. (Skolor måste dock även fortsättningsvis ta ställning till om de vill visa kravtabeller för elever år 4-9 och föräldrar. Den kryssrutan kommer finnas kvar.)

Snart kommer mer fint under Kunskaper … se här >>

  underlag-typ      underlag krono   stat

Unikum + molntjänster = Sant

Har ni sett den smidiga kopplingen till Google, Youtube, Dropbox och Skydrive som finns i Unikum?

molnikoner2Massor med skolor har börjat använda molntjänster för att skapa, dela och ha dialog kring elevarbeten. För formativ bedömning så innebär detta en fantastisk möjlighet. Elever kan bjuda in pedagoger och andra elever att ge feedback på sina arbeten, så att eleven kan dra nytta av synpunkterna direkt i sitt skapande, själv och gruppen. Genom att länka elevarbetena i t.ex Google Apps till planeringar, lärloggsreflektioner och matriser i Unikum så knyter man ihop feedback på ett spännande sätt. Och det sker redan nu i skolor över hela landet!

Men hur hänger lärandet, Unikum och molntjänsterna ihop?

Lärplattor och molntjänster för elevarbeten används tillsammans med Unikum. Unikum är ett nav där planeringar, reflektioner och bedömningar länkar till elevarbeten i Google Apps, Dropbox, Youtube, Popplet, på elevens bloggar mm. Så här kan det se ut:

         Unikum+moln

För att länka sina elevarbeten går eleven till sin planering eller lärlogg och klickar på ”Länkat material”. Jag kan välja vilken molntjänst jag skall hämta material ifrån, och om jag är inloggad i t.ex. Google Apps så ser jag precis mina arbeten, och kan välja dem. Därefter kan lärare komma åt mitt elevarbete helt enkelt genom att klicka på det länkade arbetet i min planering eller lärlogg. 

integration moln    integration moln 2

 

På så vis blir planeringen ett nav som samlar arbeten, reflektioner, kommentarer och bedömningar kring elevens arbete och lärande. Målsättningen är så klart att göra att de olika delarna i processen är lätt tillgängliga för elever och lärare när som helst.

formativt-moln

 

 

Tyck till!

Vi jobbar vidare på fler sätt att dra nytta av bra molnverktyg i lärandet. Har ni idéer om hur vi borde göra? Tyck gärna till i forumet här: http://forum.unikum.net/topic/har-ni-borjat-anvanda-koppling-till-google-apps-dropbox-och-skydrive/#new-post

Nya enklare och smidigare Unikum!

Varsågoda – nu kan ni titta på det nya enklare och smidigare Unikum! Bland viktiga saker som finns nu:

NyaUbild

  • Enklare navigation
  • Smidigare utvecklingssamtal – och fin vy för elevledda samtal
  • Effektiva ämnesomdömen – för snabb uppdatering till flera elever samtidigt
  • Praktiska veckobrev och dialog med hemmet.

Navigationen är enklare med tydliga ikoner och enkel navigation under varje ikon. Namnen på ikonerna är också lättare att förstå. Startsidan förklarar vad varje del handlar om. Alla bakgrundsytor har trimmats så att de ger högre läsbarhet för text och ikoner. Antalet underflikar har också minskats. Tack alla ni som bidragit med tankar om vad vi borde förenkla!

Smidigt inför utvecklingssamtal – för förskola och skola

nyaU-samtalNu finns en smidig och fin vy för utvecklingssamtalet, som tydligt visar i vilken fas av förberedelserna man är. Allt är samlat för barn och förälder på en enda översiktlig sida.

En förskola kan lätt visa arbeten från barnets lärlogg inför samtalet, och välja att skicka automatiskt inbjudan med tidsbokning via mail till föräldrarna.

Grundskolor kan underlätta elevledda samtal genom att lägga visa agendan för samtalet på översiktssidan, och till exempel låta eleven förbereda förslag på överenskommelser vid samtalet.

Effektiva ämnesomdömen – för skolan

nyaU-kunskapLärare kan spara massor med tid i samband med bedömning av elevernas kunskap. nu uppdatera bedömningar, nulägesbeskrivningar och utvecklingsområden för flera barn på en gång.

Bedömningarna som lärarna gjort under ikonen Kunskaper är lätt tillgängliga för elever och föräldrar inför utvecklingssamtalet i en översiktlig och tydlig Översikt under ikonen Kunskaper. Det gör att lärare kan använda bedömningar som redan gjorts t.ex. vid terminsslutet även inför utveckligssamtalet.

Det nya sättet att göra bedömningar är också mer robust för de som har dåliga internetanslutningar eller lite äldre datorer, med mindre risk för att bedömningar inte hinner sparas om internetkopplingen tillfälligt bryts.

Fina veckobrev – för alla

hemfrskMånga förskolor och skolor har redan börjat använda Unikum för veckobrev och information till hemmen. Det går att göra veckobreven fina med bilder, och veckobreven kan mailas så att föräldrar kan läsa dem i sina mobiler utan att behöva logga in i Unikum. Om man vill läsa informationen på sin pekplatta går det också bra. Vi tror att fler kommer börja göra veckobrev så här till hösten!

 

Tyck till!

Tycker du att navigation och startsida är enklare? Har du andra synpunkter?  Tyck till i vårt forum här >>

Frågor?

Du som vill veta mer precis vad som är nytt i Nya Unikum kan gå till

På gång…

Ytterligare saker kommer ske i samband med skolstart och under hösten:

  • Etiketter och märkning av Blogg och Lärlogg för pedagogiska dokumentation
  • Bedömningsstöd för kunskapskravens tabeller – som drar nytta av det formativa underlaget i lärloggar och planeringar
  • Uppdaterat stöd för utredningar och åtgärdsprogram, baserat på de nya riktlinjerna
  • Enklare navigation till externa verktyg

Vi ses till skolstart!
//Vi på Unikum

Smartare och smidigare utvecklingssamtal

Nu har vi gjort om i Unikum för att det ska bli ännu smidigare att göra smarta utvecklingssamtal. För grundskolor handlar det om att återerövra det goda samtalet och för förskolan ska det vara smidigt och lätt med proffsiga utvecklingssamtal.

Vy för att lyfta fram elevens arbetennyaU-samtal

Vi har tagit fram en översiktssida för samtalet där barnet/eleven visar sina arbeten, har en agenda för sitt samtal, ser överenskommelser och har allt som behövs för ett givande utvecklingssamtal. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Tydligare steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i skolan är klara så kommer pedagogerna kunna avisera för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Lägga in tider för utvecklingssamtal i Unikum

För att underlätta arbetet med utvecklingssamtalet ytterligare så har pedagogerna nu möjlighet att lägga in samtalstiderna i Unikum.

Avslutad överenskommelse

Vi har lagt till att en överenskommelse kan vara avslutad. Tidigare har man inte kunnat avsluta en överenskommelse som inte är uppnådd. Ibland kan man behöva avsluta en överenskommelse utan att den är genomförd, men man vill ändå visa att den funnits där och då kan man använda “Avslutad”.

Hur blir det i förskolan?

För förskolans del så blir den största förändringen översiktssidan för samtalet där man kan visa inlägg från barnets lärlogg med bilder och filmer, möjligheten att lägga in samtalstiderna i Unikum samt de tydligare stegen kring vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet. Det är många förskolor som låter barnen välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem.

För grundskolor behövs beslut kring Skriftliga omdömen

I nya Unikum finns en tydlig kunskapsöversikt för föräldrar och elever under ikonen Kunskaper. Det gör att flera skolor kommer välja att ta bort fliken med ämnesvisa skriftliga omdömen från underlaget för utvecklingssamtalet. Alla skolor behöver fundera över om de ska ha kvar eller ta bort fliken Skriftliga omdömen.

Här är en film som visar hur det kan gå till i grundskolan:

Hälsningar
Vi på Unikum

Supersmidigt att lägga till material från Google Apps och YouTube

Nu är det smidigt att lägga till material från Google Apps och YouTube i Unikum. Du slipper att leta reda på länkar innan du börjar skriva i Unikum. Du kan enkelt välja vilket material du vill lägga till.

Se filmen om hur det funkar med Google Apps och YouTube i Unikum

Välj ut material direkt i Lärloggen, Bloggen eller Pedagogisk planering

I ett blogg- eller lärloggsinlägg samt i en pedagogisk planering så kan du nu enkelt välja ut material om du är inloggad på ditt Google-konto. Det fungerar på samma sätt från ditt YouTube-konto. Resultatet visas under rubriken ”Länkat material” och du kan självklart även länka in andra sidor än från Google Apps och YouTube.

Blogginlägg

Många skolor arbetar i Google Apps och har filmer i YouTube. Det ska ni självklart fortsätta med! I Unikum samlas reflektioner och bedömningar och därför är det viktigt att smidigt kunna länka de arbeten eleverna har gjort till det arbetsområde eller det lärloggsinlägg de hör ihop med. Det har vi nu gjort så att man kan göra på ett lätt sätt.

För förskolor blir det självklart också smidigt att lägga in material som finns i Google Apps och YouTube.

När du vill koppla material som finns i Google Apps eller på YouTube så klickar du på ”Länka material” så får du upp en ruta där du kan välja det material du har i Google Apps eller på ditt YouTube-konto.

Välj material

 

Välja fil

 

Du kan också länka in sådant material som inte finns i Google Apps eller på YouTube. Filmerna från YouTube bäddas in så du kan spela upp dem direkt i Unikum.

Vi hoppas att detta ska leda till en smidigare och ännu mer levande dokumentation.
/Vi på Unikum